Morov reflex

Morov reflex sa objavuje už v 9-tich týždňoch po počatí. Po narodení dieťaťa by mal byť potlačený približne do 2. až 4. mesiaca.

Funguje ako primitívny spôsob obrany malého dieťaťa, keďže nie je schopné sa ubrániť nijakým iným spôsobom – nedokáže ujsť, ani sa nedokáže aktívne brániť. Po jeho potlačení, Morov reflex nahrádza tzv. úľakový reflex.

Morov reflex

Ak však pretrváva Morov reflex aj po 4. mesiaci života dieťaťa, dôsledkom môže byť napríklad:

 • nevoľnosť pri cestovaní (môže sa prejaviť v podobe únavy, akéhosi „rozladenia“ organizmu)
 • slabá rovnováha a koordinácia (čiastočne viditeľné napr. pri loptových hrách)
 • ťažkosti pri sústredení sa (veľmi ľahko ho niečo vyruší)
 • precitlivenosť na zvuky
 • alergie, časté prieduškové ochorenia, astma, oslabená imunita
 • slabá výdrž, rýchly nástup únavy, častá únava
 • dieťa alebo dospelý sa bráni zmenám, alebo prekvapeniam – reaguje na to negatívne, vyhýba sa im
 • časté zmeny nálad – labilné emócie
 • ťažkosti v rozhodovaní
 • nízka sebadôvera
 • fyzický nekľud
 • potreba mať všetko pod kontrolou, mať neustály prehľad o situácii (u detí sa to prejavuje buď v podobe úniku od ostatných, alebo naopak potrebou iných manipulovať a prispôsobovať situáciu svojim potrebám)
 • takíto ľudia sú akoby stále „v strehu“, nedokážu sa uvoľniť – ich pozornosť púta všetko, čo je okolo nich, často pociťujú zvýšené vnútorné napätie
 • reagujú skôr, ako myslia – majú často prehnané neadekvátne reakcie
 • neschopnosť ignorovať nedôležité zrakové podnety v rámci daného zrakového poľa
 • emocionálna a sociálna nezrelosť
 • úzkosť, úzkostné stavy – najmä očakávanie úzkosti („strach zo strachu“)