Problémy s písaním a kopírovaním textu

Existuje veľmi veľa inteligentných detí, ktoré nie sú schopné pretransformovať svoje myšlienky do písomnej podoby. Rozprávať pre nich nepredstavuje žiadny problém, dokonca v tom niekedy priam vynikajú.

Akonáhle však od nich chceme písomnú podobu zdráhajú sa, snažia sa tejto nemilej povinnosti vyhnúť a ak sa im to aj nepodarí, ich písomný prejav rozhodne úrovňou nekorešponduje s tým verbálnym. A aby problém nebol taký jednoduchý, mnohí z nich sú výborní čitatelia, ktorí veľmi radi čítajú. Rodičia a učitelia si tak kladú otázku „Prečo sa toto deje?“

Problémy s písaním a kopírovaním textu

Odpoveďou na túto otázku je, že mnohé z týchto detí so špecifickými problémami s písaním a kopírovaním textu, majú prítomné niektoré pretrvávajúce primitívne reflexy, alebo oslabenú koordináciu, či exekutívne funkcie. Tieto primitívne reflexy v prípade, že ostávajú aktívne až do školského veku, napríklad negatívne ovplyvňujú koordináciu oka a ruky a bránia rozvinutiu automatických zručností, akými je napr. aj písanie.

Prostredníctvom pohybového programu INPP, alebo pohybového programu Bilaterálnej integrácie je možné týmto deťom pomôcť dosiahnuť dobrú koordináciu oka a ruky, aby mohli následne plynulo a bez problémov písať.