ADD (porucha pozornosti)

Poruchy v jednotlivých zložkách pozornosti sa môžu prejaviť ako:

 • nedostatok pozornosti pre detail – najmä pri práci v škole
 • nedbalé, neporiadne plnenie si svojich povinností, nedostatočné premyslenie činnosti
 • nekompletné vykonávanie úloh – preskakuje z jednej nedokončenej úlohy na druhú
 • denné snenie – zdá sa, akoby nepočúval, alebo nesledoval rozhovor či inštrukcie
 • problémy s organizáciou seba a svojho prostredia
  nedostatočné plánovanie
 • vyhýbanie sa úlohám, ktoré vyžadujú udržanie pozornosti alebo zapojenie do aktivity
 • neschopnosť zotrvať pri riešení úlohy
 • ťažkosti sledovať konverzáciu, časté odbiehanie od témy
 • ľahká vyrušiteľnosť nepodstatnými podnetmi z prostredia okolo neho

 

Na to, aby mohla byť stanovená diagnóza ADD, musí byť prítomných niekoľko z vyššie uvedených symptómov, nestačí jeden.
Intervencia v prípade poruchy pozornosti musí byť komplexná. Je preto nevyhnutná kombinácia viacerých prístupov za účelom dosiahnutia želaného výsledku.