Školský vek

Školský vek so sebou prináša nové výzvy. Niekedy ide všetko hladko, inokedy vyplaví na povrch ťažkosti, ktoré sa už síce v nejakej forme prejavovali aj v predškolskom veku avšak nebol dôvod venovať im zvýšenú pozornosť. Obdobie základnej školy je obvykle čas, kedy sa začnú prejavovať poruchy učenia, koncentrácie či pozornosti. Deti, ktoré zlyhávajú z objektívnych, alebo aj neznámych príčin, sú často pod veľkým tlakom, aby dosahovali lepší výkon. Preto je veľmi dôležité si jednak pomenovať možnosti a potenciál, ktorý dieťa vie dosiahnuť, ale aj limity, ktoré ho obmedzujú v jeho napredovaní. Má zmysel učiť sa tri a niekedy aj viac hodín doma každý deň? Pomôže môjmu dieťaťu, keď budeme drilovať viac? Ako ho mám prinútiť, aby si chcelo robiť úlohy a aby bolo samostatné? Ako mu pomôcť v tom, aby nechodilo do školy s odporom?

Toto všetko sú otázky, ktoré nám často kladiete.

Školský vek
Školský vek

Prvým krokom je dôkladná diagnostika, a následne nastavenie cieleného intervenčného programu, ktorého cieľom je pomôcť nielen dieťaťu, ale aj celej rodine.

V rámci práce s dieťaťom venujeme pozornosť oblastiam, v ktorých má ťažkosti a snažíme sa zistiť ich príčinu, ktorá býva často skrytá. Niekedy sa problém prejaví napríklad v písaní, no skutočný problém má dieťa napríklad v oslabenej hrubej motorike, alebo v sluchovom vnímaní. V prípade potreby robíme špecializovanú diagnostiku porúch učenia, správania a koncentrácie a pracujeme na ich náprave.

Zameriavame sa na posilnenie efektívnej spolupráce oboch hemisfér, zlepšenie pozornosti a koncentrácie, posilňujeme kompetencie dieťaťa pre samostatnú prípravu na vyučovanie a podávanie lepšieho výkonu v školských zručnostiach ako sú čítanie, písanie, matematické zručnosti a pod.

Rodinu vnímame ako celok. Z toho dôvodu venujeme pozornosť aj výchovným štýlom, celkovej situácii v rodine a sprevádzame rodičov v zlepšovaní kvality rodinného života komplexne.

Netrápte sa viac, ako musíte a príďte si k nám pre pomoc.

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb dieťaťa, a cieľa, ktorý chceme s dieťaťom a rodičmi dosiahnuť. Využívame pri tom širokú škálu služieb a intervenčných postupov.

Netrápte sa viac, ako musíte
a príďte si k nám pre pomoc.

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí a potrieb školáka, a zároveň cieľa, ktorý chceme s jeho rodičmi dosiahnuť. Využívame pri tom širokú škálu služieb a intervenčných postupov.

Chcete vedieť, či vám vieme pomôcť? Vyplňte kontaktný formulár a my sa vám ozveme.

Využívame širokú škálu
intervenčných postupov

INPP

Pohybový program zameraný na prácu s reflexami, motorikou a koordináciou.

JIAS sluchový tréning

Pomáha zlepšovať reč, výslovnosť, čítanie, komunikáciu a koncentráciu.

Bilaterálna
integrácia

Efektívny tréning na prepájanie kognície (myslenia) s motorikou (pohybom).

Tomatis®

Komplexná neurosenzorická stimulácia, zlepšuje reč, pamäť, pozornosť a emočnú reguláciu.

Forbrain®

Špeciálne slúchadlá, ktoré pomáhajú rozvíjať reč, pozornosť a pamäť.

Soundsory®

Multisenzorický hudobno-pohybový program zameraný na rozvoj kognitívnych a motorických zručností.

Koučing
pre rodičov

Zameraný na osobnostný rozvoj a sebapoznanie. Účinný nástroj na zmenu.

Výchovné
poradenstvo

Výchovné štýly, rola otca a matky, pravidlá a povinnosti členov domácnosti a pod.

Chcete vedieť,
či vám vieme pomôcť?

Vyplňte kontaktný formulár a my sa vám ozveme.

Povedali o nás