Výchovné poradenstvo

Vzhľadom na to, že na klienta pozeráme maximálne komplexne ako je to len možné, súčasťou našej práce je aj pomôcť rodičom zlepšovať vzťah so svojimi deťmi, resp. zlepšovať vzťahy v rodine ako takej.

Aj rodičia mnohokrát potrebujú pomôcť nasmerovať, zistiť čo môžu alebo majú robiť vo vzťahu k svojim deťom či partnerom inak, aby v rodine panovala lepšia a vrúcnejšia atmosféra.

Pri práci s rodičmi ich vždy vedieme k akejsi sebareflexii, aby sa zamýšľali nad svojími postojmi, reakciami, motiváciami a ich vnútorným svetom emócií. Jedine vtedy, keď je ochotný rodič nahliadnuť do svojho vnútra predtým, než chce zmeniť fungovanie jeho dieťaťa, sa môžu a vedia diať skutočné zázraky. Dieťa je do veľkej miery odrazom svojich rodičov. Obzvlášť to platí pri menších deťoch, alebo v kľúčových obdobiach nášho života. Preto sa snažíme rodiča citlivo viesť na ceste za sebapoznaním, nech na konci našej spoločnej cesty je spokojnejšie dieťa, rodič, ale predovšetkým rodina ako celok.

Výchovné poradenstvo

Nie vždy je situácia v rodine jednoduchá. Mnoho rodičov dnes nedokáže z rôznych dôvodov poskytnúť deťom stabilný pilier úplnej rodiny. Nie je to jednoduchá situácia pre žiadnu zo zúčastnených strán. Práve v takýchto neľahkých obdobiach je najviac potrebné na sebe pracovať, aby sme na deti nepreniesli nič z toho, čo im nepatrí. Nechceme, aby niesli naše bremená za nás. Zároveň však chceme, aby žili svoj život lepšie, ako ho žijeme my, aby sa vyvarovali podobných chýb, ktoré sme urobili my. A to sa dá dosiahnuť jedine tým, že naše deti uvidia, že na sebe pracujeme, že meníme svoje postoje, že máme jasno vo svojich hodnotách, a že sme schopní byť im za akýchkoľvek okolností oporou.

Ak sa trápite pocitmi viny, či ste dostatočne dobrý rodič, alebo si nie ste istý tým, či svoje dieťa vychovávate správne, alebo si kladiete otázku ako má vlastne vyzerať správna výchova, čo to výchova vôbec je, alebo vnímate svoje dieťa ako problémové a neviete si s ním dať rady, neváhajte sa na nás obrátiť. Veľmi radi vám na tejto citlivej ceste pomôžeme.

Komu môže výchovné poradenstvo pomôcť?

  • rodičom s dieťaťom s poruchami správania
  • rodičom v rozvodovom konaní
  • rodičom, ktorí chcú vychovávať svoje deti čo najlpšie
  • rodičom, ktorí chcú pracovať sami na sebe
  • rodičom, ktorí sa chcú ubezpečiť o tom, že vývin ich dieťaťa prebieha v poriadku

 

Zaujalo vás Výchovné poradenstvo?

Ak chcete vedieť, či by bolo pre vás výchovné poradenstvo prínosné, dohodnite si u nás prvé stretnutie.

Radi vám zodpovieme prípadné otázky alebo nejasnosti ohľadne výchovného poradenstva pre rodičov.