Spinálny Galantov reflex

Spinálny Galantov reflex sa objavuje približne v 20. týždni po počatí. Existuje domnienka, že taktiež priamo pomáha dieťaťu pri prechode pôrodnými cestami tým, že ho núti pohybovať bokmi, ramenami a posúvať sa ďalej smerom von. Potlačený by mal byť približne v 3. až 6. mesiaci života.

Spinálny Galantov reflex

Ak sa tak však nestane a Spinálny Galantov reflex ostane naďalej aktívny, môže sa to prejaviť nasledovným spôsobom:

  • fyzický nekľud
  • dieťa má neustálu potrebu pohybu, neobsedí, stále je fyzicky aktívne – reflex mu znemožňuje sedieť v kľude (akonáhle si napr. sadne a oprie sa o stoličku, v tom momente sa reflex aktivuje a dieťa je tým pádom prinútené buď vstať, alebo alebo neustále meniť polohu pri sedení)
  • pomočovanie aj po 5. roku života (cez deň i v noci)
  • nízka koncentrácia – spôsobená tým, že dieťa musí vynakladať energiu na to, aby sa ako-tak udržalo v kľude a neostáva mu priestor na to, aby sa sústredilo na vyučovanie, alebo nejakú činnosť

 

  • problémy s krátkodobou pamäťou
  • pri chôdzi akoby sa vytáčalo na jednu stranu v oblasti bokov
  • ak pretrváva na jednej strane, môže viesť k rozvinutiu skoliózy
  • vyhýbanie sa priliehavému oblečeniu, opaskom – obzvlášť v bedrovej oblasti