Problémy s čítaním

Na to, že dieťa má problémy s čítaním, môže existovať veľmi veľa rôznych dôvodov.

V mnohých prípadoch tieto problémy vyplývajú z problémov s očami či zrakom, ktoré sa prejavujú v tom, že dieťa nie je schopné hladko a bez výraznejšej námahy sledovať riadok čítaného textu, čo je jedna zo základných nevyhnutností pre čítanie.

Poruchy učenia

Iné deti vzhľadom na to, že sa veľmi koncentrujú na udržanie zraku na čítanom texte a riadku, nie sú už schopné vybaviť si čo vlastne čítali. Tento problém býva príliš často nesprávne identifikovaný ako problém s krátkodobou pamäťou. Krátkodobá pamäť je v podstate až dôsledkom obrovského úsilia, ktoré dieťa vynakladá na koncentráciu a kontrolu očí, aby sa stále držalo textu.

Prostredníctvom dôkladnej diagnostiky v našom centre je možné identifikovať príčiny problémov s čítanim. A čo je dôležitejšie, je možné takému dieťaťu pomôcť neinvazívnou cestou dané príčiny odstrániť.