Neuromotorická nezrelosť

Skratka „NMN“ pochádza z anglického termínu „Neuromotor inmaturity“, čo v preklade znamená neuromotorická nezrelosť nervovej sústavy.

Tento termín popisuje vynechanie určitého štádia raného vývinu, alebo jeho pozastavenie v rôznej miere. V skratke povedané, vývin dieťaťa neprebiehal tak, ako by mal za úplne normálnych okolností u zdravého dieťaťa.

Každé normálne, donosené dieťa sa rodí so sadou primitívnych reflexov, ktoré sú po istom čase potlačené vyššími mozgovými centrami. Tie by mali nad nimi prebrať plnú kontrolu v priebehu prvého roka života.

Ak sa tak nestane a primitívne reflexy nie sú potlačené v správnom čase, ostávajú aktívne a môžu narúšať rovnováhu, kontrolu jednotlivých pohybov, funkcie očí, koordináciu oka a ruky a perceptuálne zručnosti. Môžu viesť k prejavom správania ako napr. frustrácia, hyperaktivita a precitlivelosť. V dôsledku nich môže nastávať aj nesúlad medzi skutočným výkonom a schopnosťami dieťaťa.

Ak máte podozrenie, že vaše dieťa alebo vy máte príznaky NMN, urobte si malý test a zodpovedajte otázky.

V prípade, že na niekoľko z nich odpoviete kladne, existuje vyššia pravdepodobnosť, že v pozadí ťažkostí, ktoré máte, stoja neurofyziologické príčiny a bolo by vhodné urobiť komplexnú diagnostiku.

Diagnostikovanie NMN

Prostredníctvom štandardných neurologických testov sme schopní odhaliť a preukázať pretrvávajúcu prítomnosť aberantných primitívnych a posturálnych reflexov.

Niektoré reflexy ovplyvňujú určité špecifické funkcie, iné zase môžu narúšať motorickú kontrolu, rovnováhu, koordináciu alebo kontrolu pohybov očí, nevyhnutných pre písanie alebo čítanie.

Na základe komplexnej diagnostiky je možné potvrdiť alebo vylúčiť prítomnosť primitívnych reflexov a problémov s rovnováhou, taktiež posúdiť zrelosť centrálnej nervovej sústavy, ktorá je nevyhnutná pre dobré, bezproblémové napredovanie dieťaťa, jeho školskú zrelosť a pod.

Symptómy oslabenia NMN

Nižšie uvedené symptómy a ukazovatele môžu byť dôsledkom oneskoreného vývinu centrálnej nervovej sústavy (tento zoznam neobsahuje všetky možné symptómy a prejavy NMN).

 • ťažkosti naučiť sa jazdiť na bicykli
 • zmiešaná lateralita (preferencia nohy, ruky, oka, ucha, atď) vo veku vyššom ako 8 rokov
 • neschopnosť sedieť v kľude alebo ostať v tichosti
 • ťažkosti naučiť sa čítať a /alebo písať
 • ťažkosti s prechodom na písané písmo (pretrvávanie preferencie tlačeného písma)
 • ťažkosti na hodinách telesnej výchovy
 • ťažkosti naučiť sa a pomenovať správny čas z analógových (ručičkových) hodín
 • ťažkosti naučiť sa plávať (alebo výrazne preferuje plávanie pod vodou)
 • oslabená koordinácia oka a ruky
 • problémy s rečou a výslovnosťou
 • úzkosť
 • nesúlad medzi písomný a ústnym vyjadrovaním (radšej a lepšie sa vyjadruje napr. ústne ako písomne a pod.)

 

Príčiny oslabenia NMN

Je veľmi nepravdepodobné, že ktorýkoľvek z nižšie uvedených faktorov ako jediný sám o sebe, je možné považovať za príčinu oneskoreného vývinu nervovej sústavy. Obvykle sa jedná o kombináciu vývinových a environmentálnych faktorov, ktoré vedú k pretrvávaniu primitívnych reflexov aj do vyššieho veku dieťaťa alebo dospelej osoby.

Nižšie uvádzame príklad ukazovateľov NMN:

Tehotenstvo

 • nadmerné požívanie alkoholu a/alebo omamných látok (drog)
 • nedostatočný vývin placenty
 • ožiarenie
 • fajčenie (aktívne, alebo pasívne)
 • nehoda alebo infekcia
 • toxoplazmóza
 • nadmerné zvracanie počas gravidity
 • ťažké ochorenie akéhokoľvek druhu
 • riziko potratu
 • ťažká vírusová infekcia v priebehu prvých 12-tich týždňov, alebo medzi 26.-30. týždňom
 • vysoký krvný tlak
 • neliečená cukrovka

 

Pôrod

 • plod je vystavovaný stresu (prenášaný stres od matky)
 • kliešťový alebo vákuový pôrod
 • predčasný pôrod (2 týždne pred termínom a viac)
 • prenášanie plodu (2 týždne po termíne a viac)
 • príliš dlhý, alebo naopak príliš krátky pôrod
 • omotaná šnúra okolo krku
 • placenta praevia – nízko uložená placenta
 • pôrod zadkom alebo nohami dopredu
 • cisársky rez

 

Novorodenecké poruchy

 • deformácie lebky
 • modriny na hlave a tele
 • dlhotrvajúca žltačka
 • problémy s kŕmením počas prvých 6-tich mesiacov
 • nízka pôrodná hmotnosť (menej ako 2,5 kg)
 • nevyhnutnosť resuscitácie
 • potreba umiestnenia do inkubátora
 • dieťa sa narodilo ako „modré“

 

Obdobie detstva

 • oneskorený vývin samostatného chodenia (neskôr ako v 15-tich mes.) a/alebo rozprávania (neskôr ako v 18-tich mes.)
 • pomočovanie vo veku vyššom ako 5 rokov
 • ťažké alergické reakcie
 • opakujúce sa ochorenia typu ORL (uši, nos, hrdlo)
 • ochorenie sprevádzané vysokou horúčkou, delíriom alebo kŕčmi v prvých 18-tich mesiacoch
 • ťažkosti naučiť sa obliekať
 • nežiaduca reakcia po ktoromkoľvek očkovaní (teplota, psychický, fyzický nekľud, výrazný plač, zažívacie ťažkosti – v niektorých prípadoch sa tieto symptómy môžu objaviť aj 2 týždne po očkovaní)
 • cmúľanie prsta aj neskôr ako po piatom roku života