O nás

Centrum Avare už 15 rokov poskytuje komplexné služby v oblasti vývinu a osobnostného rozvoja. Pomáhame jednotlivcom aj rodinám. Vzdelávame odbornú a laickú verejnosť v oblasti porúch učenia, správania, koncentrácie a pozornosti. Prinášame inovatívne formy práce s vývinovými poruchami. Vieme čo robíme a robíme to dobre!

Centrum Avare je tím profesionálov, ktorý sa riadi tromi zásadami:

Odbornosť

Vzdelanie a odborný prístup kladieme na veľmi vysokú úroveň. Všetci pracovníci centra pravidelne podstupujú nákladné a často veľmi náročné vzdelávanie (prevažne v zahraničí) u tých najlepších školiteľov. Neuspokojíme sa s málom. Stále chceme vedieť viac, aby sme boli schopní dodržiavať aj druhý zákon, ktorým sa riadime. Tým je komplexnosť.

Komplexnosť

Všetky odborné poznatky spájame do súvislostí a prepájame tak, aby sme vždy vytvorili klientovi program šitý na mieru jeho veku, ťažkostí, možností, potrieb a cieľov, ktoré chceme spoločne dosiahnuť. Na klienta a jeho ťažkosti nahliadame komplexne. Pozeráme sa ďalej, nie iba na symptómy. Hľadáme príčiny. Neuspokojíme sa so stanovenou diagnózou, ale hľadáme možnosti, ako môžeme klientom pomôcť dosiahnuť ich maximálny potenciál.

Ľudskosť

Ku každému klientovi pristupujeme citlivo, láskavo a s rešpektom. Trpezlivo vysvetlujeme, často sme bútľavou vŕbou a sme vždy pripravení počúvať. Rozumieme, že situácia klientov je mnohokrát veľmi zložitá. Že prichádzajú so strachom, obavami, s pocitmi beznádeje, frustrácie. Usilujeme sa klientom pomôcť nájsť tú správnu cestu a v čo najväčšej miere odstrániť, alebo zmierniť ich ťažkosti. V našom centre vás vždy milo privítame, ponúkneme vám kávu, alebo čaj a možnosť stráviť príjemný čas v príjemnom prostredí, kde sa budete cítiť ako doma.

Náš tím

Mgr. Kantarína Sipos

Mgr. Katarína Sipos

zakladateľka, riaditeľka Centra Avare
INPP, JIAS, BI, Tomatis®, Koučing, dospelí klienti

Mgr. Katarína Lucinkiewiczová

Mgr. Katarína Lucinkiewiczová

liečebná pedagogička, detskí klienti

Tomáš Sipos

Tomáš Sipos

IT/audio/video špecialista,
technická podpora Sonorias

Mgr. Ivana Kukanová

Mgr. Ivana Kukanová

virtuálna asistentka

Kontakt

Centrum Avare
Na Vrátkach 1/F
841 01 Bratislava

T: +421 948 835 695
E: info@avare.sk

Kto sme

Sme profesionáli, ktorí sa riadia tromi zásadami:

  • odbornosť
  • komplexnosť
  • ľudskosť
Newsletter
Sledujte nás
Kontakt

Centrum Avare
Na Vrátkach 1/F
841 01 Bratislava

T: +421 948 835 695
E: info@avare.sk

© 2024 Centrum Avare, Všetky práva vyhradené