Asymetrický tonický šijový reflex

Asymetrický tonický šijový reflex sa objavuje približne v 18. týždni po počatí. Pomáha dieťaťu pri samotnom pôrode (v prípade prirodzeného vaginálneho pôrodu) a potlačený by mal byť cca v 6. mesiaci života dieťaťa.

Aktivuje sa v dôsledku otočenia hlavy dieťaťa na jednu stranu. Keď sa hlava otočí, ruka a noha na tej istej strane sa vystrie, pričom končatiny na opačnej strane tela sa ohnú.

Asymetrický tonický šijový reflex

Ak Asymetricky tonický šijový reflex pretrváva aj vo vyššom veku, môže sa to prejavovať nasledovným spôsobom:

 • dieťa mierne alebo výraznejšie stráca rovnováhu pri otáčaní hlavy do strán
 • používa homolaterálne pohyby (pohyby končatín na rovnakej strane tela – pravá ruka zároveň s pravou nohou) miesto krížových (pravá ruka a ľavá noha a opačne) napr. pri chôdzi, pochodovaní, poskakovaní a pod. – v dôsledku homolaterálnych pohybov je výrazne narušená stabilita a rovnováha
 • ťažkosti prechádzať tzv. stredovou líniou tela
 • otáčanie papiera pri kreslení – nedokáže mať papier pred sebou rovno, ale ho otáča v rôznej miere do strán, mení polohu pri sedení (sedí napr. otočené do strany), alebo posúva papier postupne až na kraj stola
 • prekrížená lateralita aj vo veku vyššom ako 8 rokov (napr. pravá ruka, ľavé oko)

 

 • oslabené písanie, alebo príp. dieťa sa radšej a lepšie vyjadruje ústne ako písomne
 • ak pretrváva, obvykle tieto deti neprešli v motorickom vývine štádium plazenia – tým pádom riziko oslabenej koordinácie oko-ruka
 • oslabené porozumenie pri čítaní – energiu vynakladá inde (pohyby očí, sledovanie textu …)
 • oslabená koordinácia
 • nesprávny úchop, ktorý nie je možné preučiť
 • sklon písma rôznym smerom
 • oslabená koncentrácia

 

Výsledky jednej štúdie, ktorá bola vykonaná s deťmi s dyslexiou preukázali, že 100% týchto detí malo naďalej pretrvávajúci prítomný asymetrický tonický šijový reflex.