Motorický vývin

Motorický vývin zohráva v živote človeka absolútne kľúčovú úlohu. Od neho sa totiž odvíja všetko.

Keď sa dieťa narodí, jedna z prvých úloh ktoré musí zvládnuť je naučiť sa ovládať svoje vlastné telo. Držať hlavičku, vedieť sa pretočiť, dokázať sa samé posadiť, postaviť a napokon zvládnuť samostatnú chôdzu a reč. Motorický vývin je úzko prepojený s kognitívnym vývinom, teda s tým, ako sa bude u dieťaťa rozvíjať myslenie a reč. Má svoje jasné zákonitosti, ktoré majú svoje opodstatnenie.

Podľa čoho viem, či motorický vývin môjho dieťaťa napreduje tak, ako by mal? Existujú určité všeobecné medzníky v motorickom vývine, ktoré sú pre následný zdravý vývin dieťaťa veľmi dôležité. Medzi nimi patrí:

 • primárne zdvíhanie a udržanie hlavičky (cca v 2 mesiacoch so stálym zlepšovaním)
 • udrží sa zdvihnuté na rukách čím ďalej tým dlhšiu chvíľu (2-4 mesiac)
 • pretáčanie sa z bruška na chrbát (5. mesiac)
 • podopiera sa vystretými rukami, pričom v tejto polohe je schopné vydržať dlho (6. mesiac)
 • cielene uchopí hračku celou dlaňou (6. mesiac)• pretáčanie sa z chrbáta na bruško (7. mesiac)
 • objavujú sa pérovacie pohyby v polohe, kedy dieťa držíme podopreté pod pazuchami (7.mesiac)
 • uchopuje predmety obidvomi rukami (7. mesiac)
 • otočí sa okolo svojej osi (8. mesiac)• pritiahne sa do sedu (8. mesiac)
 • samostatne sedí niekoľko sekúnd (8. mesiac)
 • plazí sa na bruchu tzv. krížovým pohybom (ľavá ruka ide dopredu a spolu s ňou pravá noha a naopak) – (9. mesiac)
 • samostatne sedí minimálne jednu minútu (9. mesiac)
 • stojí, ak ho držíme za ruky (9. mesiac)
 • predmet vedome nechá spadnúť, pričom mu táto činnosť obvykle spôsobuje veľkú radosť (9. mesiac)
 • hojdá sa na rukách a kolenách – prvé náznaky lezenia (10. mesiac)
 • je schopné samé sa posadiť a sedieť s vystretými nohami a vzpriameným trupom (10. mesiac)
 • postaví sa popri nábytku (10. mesiac)
 • objavuje sa pinzetový úchop (10. mesiac)
 • lezie po štyroch (11. mesiac)
 • sedí voľne a udržiava rovnováhu (11. mesiac)
 • pohybuje sa popri nábytku (11. mesiac)
 • kráča, keď ho držíme za ruky (11. mesiac)
 • používa kliešťový úchop – palec a ukazovák sa pri uchopovaní drobných predmetov ohnú a vytvoria kliešte tak, že dieťa môže aj najmenšie predmety zodvihnúť a držať (11. mesiac)
 • kráča držané jednou rukou (12. mesiac)
 • onedlho začne kráčať celkom samostatne, bez pomoci dospelého

Takto približne prebieha normálny motorický vývin dieťaťa. Každé dieťa je individuálne, a preto aj čas, kedy sa jednotlivé medzníky vo vývine objavia, sa nemusí presne zhodovať s tým, ktorý je uvedený vyššie. Je však dôležité poznať aspoň približný čas, kedy by sa tak malo udiať a mať sa na pozore ak dieťa niektoré medzníky vynechá, alebo nastanú výrazne neskôr alebo skôr. Všetky tieto medzníky sú pre nasledujúci vývin dieťaťa veľmi dôležité a každý z nich má svoje významné opodstatnenie.

Ak dieťa niektorý z nich vynechá, existuje tam potencionálne riziko rozvíjajúceho sa oneskoreného vývinu nervovej sústavy. Nejedná sa však o žiadnu tragédiu, pretože vo väčšine prípadov sa dá s týmto oneskorením pracovať, pokiaľ sa nejedná o rozvíjajúce sa vážne ochorenie na úrovni nervovej sústavy, alebo nejaké poškodenie CNS (centrálnej nervovej sústavy).