JIAS sluchový tréning

Individualizovaný sluchový tréning JIAS je neinvazívny intervenčný program, ktorý bol vyvinutý v Dánsku pred takmer 50-timi rokmi. Jeho autorom je dr. Kjeld Johansen, PhD., riaditeľ Baltického dyslektického výskumného laboratória, ktorý ako pedagóg a psychológ dlhodobo pracoval s deťmi s dyslexiou.

JIAS sluchový tréning bol vyvinutý z pôvodného diela Christiana A. Volfa, ktorý ako prvý na svete prišiel s myšlienkou možnosti zlepšenia sluchového spracovávania v prípade porúch učenia, citlivosti na rôzne zvuky a pod. V súčasnosti sa JIAS sluchový tréning poskytuje vo viac ako 30 krajinách sveta, a je bežnou súčasťou mnohých materských a základných škôl na Slovensku a v zahraničí. Odbornou garantkou tohto programu na Slovensku a v Čechách je riaditeľka Centra Avare Mgr. Katarína Sipos.

Sluchový tréning JIAS

JIAS sluchový tréning bol vytvorený za účelom stimulácie nervových dráh vedúcich od sluchového orgánu (tzv. slimáku) vo vnútornom uchu smerom do auditívno-rečového centra v mozgu. Je zameraný predovšetkým na stimuláciu nervových dráh a spojení vedúcich z pravého ucha (ktorým sú najčastejšie prijímané informácie z vonkajšieho prostredia) do rečového centra v ľavej mozgovej hemisfére (rečové centrum má takmer 98% populácie uložené v ľavej hemisfére).

Rôzne formy štúdií a vyšetrení mozgu potvrdili, že tento spôsob stimulácie produkuje zvýšený počet nervových spojení v podobe dendritov a synapsií. Spojenia v rámci jazykových centier preto prebiehajú rýchlejšie, čím sa spracovanie jazyka stáva oveľa efektívnejšie.

Zlepšuje sa koncentrácia a porozumenie, informácie sa spracovávajú podstatne rýchlejšie. Dieťa alebo dospelý tak nemá viac pocit, že je “zahltený” množstvom informácií, ktoré nedokáže efektívne a rýchlo spracovať. Klient je schopný spracovať viac informácií naraz, čím sa výrazne zlepšuje čítanie a písanie a koncentrácia, pretože zvuková analýza slov už nepredstavuje tak významný problém.

Individualizovaný sluchový tréning JIAS môže byť prínosom pre deti, mládež a dospelých s rôznymi rečovými a/alebo jazykovými problémami, prejavujúcimi sa na úrovni tak verbálnej (slovnej), ako i písomnej (vrátane špecifických porúch učenia a dyslexie). Dokáže pomôcť pri ťažkostiach s oslabenou pozornosťou či koncentráciou. Zlepšuje čiastkové auditívne funkcie, výslovnosť a porozumenie reči. Prispieva k zníženiu citlivosti na zvuky, v mnohých prípadoch tiež zlepšuje spánok a uľahčuje zaspávanie.

V akých oblastiach môže teda JIAS sluchový tréning pomôcť?

 • Správna výslovnosť
 • Expresia (rozprávanie)
 • Sluchové spracovávanie / počúvanie
 • Písaný jazyk (dyslexia)
 • Čítanie
 • Písanie / pravopis
 • Fonematické/fonologické uvedomovanie
 • Dyspraxia
 • Poruchy autistického spektra
 • Porozumenie a zapamätanie informácií a inštrukcií
 • Časovo obmedzená schopnosť udržať pozornosť – ťažkosti s koncentráciou
 • Sebavedomie a sebadôvera
 • Správanie – v dôsledku zníženej schopnosti komunikácie
 • Precitlivenosť na hluk alebo určité zvuky
 • Úzkosti a ťažkosti pri zaspávaní

JIAS sluchový tréning vykazuje veľmi dobré výsledky pri nasledovnej symptomatike:

 • Zlepšenie konverzačných zručností
 • Jednoduchšie a ľahšie čítanie a písanie
 • Zníženie citlivosti na zvuky okolia (okolitý ruch, hluk atď)
 • Zlepšenie koncentrácie
 • Zlepšenie zapamätania počutého
 • Ľahšie učenie sa novým slovám
 • Jednoduchšie spracovávanie a nasledovanie inštrukcií
 • Rozpoznávanie emócií druhých ľudí
 • Zlepšenie kvality spevu, lepšie udrží melódiu
 • Ľahšie porozumenie vtipov
 • Reč sa stáva menej váhavá, je výraznejšia
 • Zvýši sa sebavedomie a sebadôvera
 • Stráca sa plochý monotónny hlas
 • Lepšia diferenciácia podobne znejúcich slov
 • Menší výskyt zamieňania písmen, otáčania písmen pri čítaní, ale aj písaní
 • Zlepšenie porozumenia čítaného textu
 • Znižuje sa počet pravopisných chýb

Ako to prebieha?

Klientovi najskôr urobíme dôkladnú diagnostiku sluchového spracovávania. Na základe výsledkov ho nastavíme na individualizovaný JIAS sluchový tréning. Klient následne dostane špecifický pin kód, ktorý zadá do aplikácie Sonorias JIAS music player vo svojom telefóne, a stiahne si do neho hudbu vytvorenú špeciálne na jeho krivky počutia. Hudbu bude počúvať cez slúchadlá približne 10 minút denne, spravidla 6 dní v týždni, po dobu 6 až 10 týždňov.

Ak je klient veľmi citlivý na zvuky v oblasti nízkych frekvencií, alebo naopak málo citlivý na zvuky v oblasti vyšších frekvencií, ktoré sú zodpovedné primárne za spracovávanie reči, JIAS hudba bude posilňovať to frekvenčné pásmo, ktoré je oslabené. Frekvencie, ktoré sú príliš citlivé, bude naopak mierne mierne potláčať.

Deti, alebo dospelí klienti, u ktorých nie je možné urobiť všetky dôkladné merania, sú nastavené na JIAS sluchový tréning, ktorý zohľadňuje ich ťažkosti, vek, diagnózu a je prispôsobený ich špecifikám. Títo klienti počúvajú hudbu v rovnakom rozsahu spomínanom vyššie.

Po dopočúvaní hudobého setu nastaveného na určitý počet týždňov, prichádza klient na kontrolné stretnutie. Urobí sa kontrolné meranie a na základe vyhodnotenia výsledkov sa pripraví ďalší hudobný set JIAS, ktorý klient opäť v domácom prostredí počúva 6 až 10 týždňov.

Tento proces sa opakuje v priemere 4 až 6 krát, kým sa sluchový tréning JIAS ukončí. Rozsah tréningu je veľmi individuálny, a vychádza zo stavu a potrieb daného klienta.

Zaujal vás JIAS sluchový tréning?

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb klienta a cieľa, ktorý chceme spoločne dosiahnuť.

Radi vám zodpovieme prípadné orázky alebo nejasnosti o intervenčnom programe JIAS.