Bilaterálna integrácia

Bilaterálna integrácia je pohybový program vychádzajúci z vývinových vzorcov pohybu, ktoré sú pre každého zdravého jedinca celkom prirodzené. Autorkou programu je Shiela Dobie, OBE. Program ďalej podporili Kristy Brown a dr. Andrew Dalziell, PhD., ktorý ho naďalej aktívne rozvíja a veľmi úspešne aplikuje v mnohých krajinách sveta. Odbornou garantkou tohto programu na Slovensku a v Čechách je riaditeľka Centra Avare Mgr. Katarína Sipos.

Pohybový program Bilaterálnej integrácie začína od jednoduchých cvikov, resp. v závislosti od úrovne, na ktorej sa dotyčný jedinec nachádza. Mnohé deti alebo dospelí majú oslabené sluchové spracovávanie, sekvenčnú pamäť, je pre nich ťažké zapamätať si niekoľko za sebou idúcich inštrukcií, či už v čítanej, písanej, alebo počutej forme. Majú spomalené pracovné tempo, alebo sú naopak veľmi roztržití a nedokážu sa dostatočne koncentrovať. Môžu pôsobiť nemotorne, akoby im to pomalšie myslelo, pritom sú to však veľmi inteligentní a bystrí ľudia.

Bilaterálna integrácia

Program Bilaterálnej integrácie využíva súbor prirodzených pohybových vzorcov človeka, ktoré by za bežných okolností mali byť zautomatizované. Keď sedíme v lavici a počúvame výklad učiteľa, alebo sa sústredíme na pracovnej porade, často si pritom musíme robiť poznámky. Popritom rozmýšľame nad tým, čo počujeme, sme nútení vytesniť všetky rušivé a nežiaduce vplyvy okolia. Musíme si pamätať čo predchádzalo tomu, čo bolo povedané pred chvíľou a dať si to do súvislosti s tým, čo ešte len povedané bude.

A zároveň s tým obvykle vykonávame zautomatizované pohyby rukou (napr. pri písaní), očami (napr. pri čítaní), alebo celým telom (napr. pri športe, alebo naopak v úplnom motorickom pokoji). Pravdou je, že mnohé deti, ale aj dospelí nemajú dostatočné zručnosti na to, aby čo najefektívnejšie dokázali prepájať kogníciu (myslenie) s motorikou (pohybom). Buď sa im nedarí v jednej, alebo v druhej oblasti. Akoby jedna oblasť bola na úkor tej druhej. A toto je práve to, čo sa prostredníctvom tohto skvelého programu pokúšame zmeniť.

Program bilaterálnej integrácie pracuje od začiatku na tom, aby sa prepájala kognícia s motorikou, pretože to je presne to, čo v živote potrebujeme na to, aby sme sa mohli dobre vzdelávať, alebo byť efektívni v práci. Výrazne stimuluje exekutívne funkcie, ktoré sú dôležité pre dobré napredovanie a optimálne fungovanie tak detí, ako aj dospelých – sú kľúčom k úspechu. Exekutívne funkcie nám umožňujú plánovanie a organizovanie všetkého druhu, riešenie problémov a efektívne využívanie času. Predstavujú najvyššiu úroveň mentálneho riadenia a integrácie.

Cviky z programu biletarálnej integrácie sú obvykle kombináciou zábavy a výzvy zároveň. Neustále môžeme v rámci programu cviky obmieňať a zvyšovať náročnosť, aby klient zbytočne nestagnoval. Zároveň sú vynikajúcim prostriedkom, pomocou ktorého podporujeme senzorickú integráciu, pričom ju prepájame s motorikou a aj kogníciou zároveň. Takúto kombináciu a možnosti neposkytuje žiadny iný pohybový program, ktorý je v okolitých krajinách dostupný.

Čo môže bilaterálna integrácia zlepšiť?

V dôsledku používania tohto programu sa obvykle zrýchľuje pracovné tempo, deti alebo dospelí sú schopní vykonávať viacero činností naraz s väčšou ľahkosťou, sú schopní rýchlejšie si pospájať veci do súvislostí. Inými slovami „rýchlejšie im to páli“. Zlepšuje sa pamäť, rovnováha aj motorika, v dôsledku toho aj školské zručnosti, koncentrácia, schopnosť potlačiť nežiaduce rušivé vplyvy okolia a emočná regulácia.

Ako to prebieha?

Nastaveniu na program obvykle predchádza diagnostika motoriky, koordinácie, exekutívnych funkcií (zameranie pozornosti, pracovná pamäť, schopnosť potlačiť rušivé vplyvy z okolia a pod.). Následne je dôležité správne zadefinovať úroveň, na ktorej sa klient nachádza a tiež ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Následne klienta nastavíme na program, teda ho naučíme cvičiť jeden alebo viac cvikov, ktoré bude v domácom prostredí cvičiť každý deň po dobu približne 6 týždňov. Potom prichádza na kontrolu, na ktorej skontrolujeme progres a postupne stupňujeme náročnosť cvikov, aby sa klient posunul stále na vyššiu a vyššiu úroveň zručností. Počet kontrol závisí od stavu klienta a cieľov, ktoré chce dosiahnuť.

Zaujala vás Bilaterálna integrácia?

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, možností, potrieb klienta a cieľa, ktorý chceme spoločne dosiahnuť. 

Radi vám zodpovieme prípadné otázky alebo nejasnosti o intervenčnom pohybovom programe Bilaterálna integrácia.