Soundsory®

Jedná sa o hudobno-pohybový program na doma, ktorý je zameraný na rozvoj motoriky, kognície, pozornosti, sociálnych zručností, na zlepšenie svalového tonusu, očného kontaktu, pamäťových schopností a orientácie v priestore. Je vysoko odporúčaný pre klientov s poruchami autistického spektra.

Dieťa alebo dospelý prostredníctvom špeciálnych slúchadiel počúva špeciálne upravenú hudbu a pritom vykonáva predpísané cviky, je teda motoricky aktívny.

Soundsory

V prípade tohto hudobno-pohybového programu sa rozvíjajú funkcie od základov až po tzv. vyššie funkcie (kognícia/učenie):

  1. Soundsory® program stimuluje mozog tak, aby sa vybudovali základné zmyslové zručnosti ako napríklad zrakový, sluchový, taktilný, vestibulárny alebo proprioceptívny systém.
  2. Tréning zmyslových zručností vedie k posilňovaniu tzv. vývinových zručností, teda k silnejším reflexom, lepšej koordinácii oko-ruka, posilňuje pozornosť a uvedomovanie si pozície vlastného tela v priestore.
  3. Tréning zmyslových a vývinových zručností spomínaných vyššie, vedie k lepším kognitívnym zručnostiam, ako sú napríklad školské zručnosti, emočná regulácia, sociálna interakcia, kritické myslenie a pod.

Komu môžu slúchadlá Soundsory® pomôcť?

  • deťom alebo dospelým s oslabenou motorikou či koordináciou
  • deťom alebo dospelým s poruchou autistického spektra
  • deťom alebo dospelým s poruchou pozornosti či koncentrácie
  • deťom alebo dospelým za účelom rozvoja reči a komunikačných zručností

Ako to prebieha?

V princípe program pozostáva z dvoch aktívnych fáz, pričom každá fáza trvá 20 dní, počas ktorých klient počúva špeciálne upravenú hudbu cez Soundsory ® slúchadlá a pritom cvičí predpísané cviky. Potom nasleduje prestávka 2 až 4 týždne. Po nej nasleduje druhá aktívna fáza, teda 20 dní počúvania (30 min denne) spojeného s cvičením predpísaných cvikov.

Slúchadlá vám zapožičiame domov a dáme vám prístup k cvikom, ktoré budete doma cvičiť. Nejedná sa o žiadne veľmi náročné cviky, preto je program vhodný aj pre klientov, ktorých motorické zručnosti a koordinácia sú slabšie.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na stránku www.soundsory.com.

Zaujali vás slúchadlá Soundsory®?

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb klienta a cieľa, ktorý chceme spoločne dosiahnuť.

Radi vám zodpovieme prípadné orázky alebo nejasnosti o intervenčnom programe Sindelar.

Kontakt

Centrum Avare
Na Vrátkach 1/F
841 01 Bratislava

T: +421 948 835 695
E: info@avare.sk

Kto sme

Sme profesionáli, ktorí sa riadia tromi zásadami:

  • odbornosť
  • komplexnosť
  • ľudskosť
Newsletter
Sledujte nás
Kontakt

Centrum Avare
Na Vrátkach 1/F
841 01 Bratislava

T: +421 948 835 695
E: info@avare.sk

© 2024 Centrum Avare, Všetky práva vyhradené