Neurosenzorická stimulácia Tomatis®

Neurosenzorická stimulácia Tomatis® ponúka deťom, dospelým a seniorom jeden z najinovatívnejších a najpokročilejších neurosenzorických stimulačných tréningových programov na zlepšenie funkcie mozgu. 

Metóda Tomatis® je podporovaná mnohými štúdiami a bežne sa používa na zlepšenie motorických, emocionálnych a kognitívnych schopností. Táto jedinečná technológia upravuje hudbu a hlas v reálnom čase tak, aby zlepšila stimuláciu mozgu.

Autorom je francúzsky ORL lekár Alfred Tomatis, ktorý bol priekopníkom vo svojom odbore. Začal nahliadať na ucho ako na funkčný orgán, ktorý je úzko spojený s rečou, komunikáciou a emočným prežívaním. Taktiež veril, a neskôr aj dokázal, že prostredníctvom stimulácie sluchových dráh je možné ovplyvniť mnohé funkcie v mozgu týkajúce sa reči, komunikácie, ale tiež motoriky, rovnováhy, emočnej regulácie a mnohých iných.

Tomatis

Ucho je orgán, ktorý vie najlepšie prepájať zmyslové informácie v ľudskom tele. Viac ako 80% stimulácie, ktorú náš mozog dostáva, pochádza z nášho ucha. Ucho zohráva na jednej strane hlavnú úlohu pri stimulácii mozgovej aktivity, na druhej strane má pozitívny účinok na plasticitu mozgu. To vysvetľuje, ako ucho dokáže ovplyvniť mnohé funkcie a oblasti nášho fungovania. Metóda Tomatis® je výborným doplnkovým nástrojom väčšiny terapií. Umožňuje znásobiť získané výsledky, a tým výrazne skrátiť trvanie tradičného terapeutického alebo medicínskeho plánu. Môže byť použitá v akomkoľvek veku (deti, dospelí alebo seniori), a môže byť užitočná aj v rámci osobnostného rozvoja.

 

 

V čom dokáže pomôcť neurosenzorická stimulácia Tomatis®?

Prostredníctvom metódy Tomatis® vieme efektívne pomôcť v prípade porúch reči, oneskoreného alebo narušeného rečového vývinu, porúch pozornosti, pamäte, ťažkostiach v učení, pri problémoch s motorikou či koordináciou, oslabenej emočnej regulácie, taktiež pri poruchách autistického spektra.

Ako to prebieha?

Klientovi urobíme špecializovanú diagnostiku sluchového spracovávania. Preveríme krivky vzdušného a kostného vedenia. Urobíme niekoľko testov viacerých auditívnych funkcií (napr. lokalizácia, diskriminácia, vnímanie rytmu a pod.) Zistíme akú úroveň hluku klient toleruje, do akej miery je ucho schopné chrániť sa od hluku z prostredia. Čím menej sa ucho dokáže chrániť, tým viac môže byť klient precilivený na zvuky, alebo ľahko vyrušiteľný. Tým je výrazne ovplyvnená aj schopnosť koncentrácie a rýchly nástup únavy. U klienta, u ktorého nie je možné urobiť diagnostiku, vychádzame z anamnestických údajov, rozhovoru s rodičmi a observácie dieťaťa.

Na základe zistení nastavíme klienta na program neurosenzorickej stimulácie Tomatis®, ktorý prebieha v striedaní tzv. pasívnej a aktívnej fázy. Pasívna fáza, alebo aj tzv. cyklus počúvania, spočíva v intenzívnom počúvaní špeciálne upravenej hudby spravidla približne 1-1,5 hodiny denne po dobu 14 dní. Následne začína tzv. aktívna fáza, ktorá trvá približne 4 až 6 týždňov, prípadne dlhšie. Počas aktívnej fázy klient pracuje 5-15 minút denne so slúchadlami Forbrain®, ktoré výrazne stimulujú reč, pamäť a pozornosť. 

Obvykle klient absolvuje minimálne 3 cykly počúvania, aby sme mohli relevantne zhodnotiť celkový progres a zvážiť ďalší postup v intervencii.

 

Čo budete potrebovať?

Za účelom počúvania dostanete domov špecializované zariadenie zvané TalksUp®, v ktorom bude pre vás nahratá špeciálne upravená hudba na najbližších 14 dní. Spolu so zariadením dostanete aj príslušné slúchadlá, prípadne externý mikrofón. Všetko, čo budete potrebovať v rámci pasívnej fázy vám pripravíme.

Slúchadlá Forbrain®, ktoré budete potrebovať počas aktívnej fázy, je potrebné si zakúpiť. Všetky potrebné informácie o tom, ako ich správne a efektívne používať, vám vysvetlíme po nastavení na program Tomatis®.

Zariadenie TalksUp® požičiavame klientovi domov na presne stanovený termín, ktorý je potrebné si dohodnúť vopred. Nemusíte sa však obávať, naše centrum disponuje šiestimi takými zariadeniami, takže vhodný termín pre vás určite nájdeme.

Zaujala vás Neurosenzorická stimulácia Tomatis®?

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb klienta a cieľa, ktorý chceme spoločne dosiahnuť.

Radi vám zodpovieme prípadné otázky alebo nejasnosti o neurosenzorickej stimulácii Tomatis®.