Sluchový tréning JIAS

Sluchový tréning JIAS je intervenčný program, ktorý bol vyvinutý v Dánsku pred takmer 50-timi rokmi. Jeho autorom je dr. Kjeld Johansen, PhD., riaditeľ Baltického dyslektického výskumného laboratória, ktorý ako pedagóg a psychológ dlhodobo pracoval s deťmi s dyslexiou.

JIAS sluchový tréning bol vyvinutý z pôvodného diela Christiana A. Volfa, ktorý ako prvý na svete prišiel s myšlienkou možnosti zlepšenia sluchového spracovávania v prípade porúch učenia, citlivosti na rôzne zvuky a pod. Mnohí tvrdia, že ním bol Alfred Tomatis, ale pravdou je, že to bol práve Christian Volf. V súčasnosti sa JIAS sluchový tréning poskytuje vo viac ako 30 krajinách sveta, a je bežnou súčasťou mnohých materských a základných škôl na Slovensku a v zahraničí. Odbornou garantkou tohto programu na Slovensku a v Čechách je naša pani riaditeľka Mgr. Katarína Sipos.

Na čo je dobrý sluchový tréning JIAS?

Zlepšuje sa koncentrácia a porozumenie, informácie sa spracovávajú podstatne rýchlejšie. Dieťa alebo dospelý tak nemá viac pocit, že je “zahltený” množstvom informácií, ktoré nedokáže efektívne a rýchlo spracovať. Klient je schopný spracovať viac informácií naraz, čím sa výrazne zlepšuje čítanie a písanie a koncentrácia, pretože zvuková analýza slov už nepredstavuje tak významný problém.

Oblasti, v ktorých môže JIAS sluchový tréning pomôcť sú napríklad aj tieto:

 • Správna výslovnosť
 • Expresia (rozprávanie)
 • Sluchové spracovávanie / počúvanie
 • Písaný jazyk (dyslexia)
 • Čítanie
 • Písanie / pravopis
 • Dyspraxia
 • Poruchy autistického spektra
 • Porozumenie a zapamätanie informácií a inštrukcií
 • Zlepšuje koncentráciu
 • Zvyšuje sebavedomie a sebadôveru
 • Znižuje precitlivenosť na hluk alebo určité zvuky
 • Úzkosti a ťažkosti pri zaspávaní
 • a mnoho ďalších

 

Sluchový tréning JIASRôzne formy štúdií a vyšetrení mozgu potvrdili, že tento spôsob stimulácie produkuje zvýšený počet nervových spojení v podobe dendritov a synapsií. Spojenia v rámci jazykových centier preto prebiehajú rýchlejšie, čím sa spracovanie jazyka stáva oveľa efektívnejšie.

Individualizovaný sluchový tréning JIAS môže byť prínosom pre deti, mládež a dospelých s rôznymi rečovými a/alebo jazykovými problémami, prejavujúcimi sa na úrovni tak verbálnej (slovnej), ako i písomnej (vrátane špecifických porúch učenia a dyslexie). JIAS dokáže pomôcť pri ťažkostiach s oslabenou pozornosťou či koncentráciou. Zlepšuje čiastkové auditívne funkcie, výslovnosť a porozumenie reči. Sluchový tréning JIAS prispieva k zníženiu citlivosti na zvuky, v mnohých prípadoch tiež zlepšuje spánok a uľahčuje zaspávanie.

Viac info nájdete aj na našich stránkach alebo na stránke jias.sk.

Sluchový tréning JIAS

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské