Prečo sú dôležité primitívne reflexy

Primitívne reflexy sú základné, automatické reakcie nervového systému, ktoré sa objavujú už v maternici, niektoré sa objavujú bezprostredne po pôrode, a počas prvého roka života dieťaťa.

Patria k základným potrebám prežitia. Sú uložené v mozgovom kmeni centrálnej nervovej sústavy. Vývoj centrálnej nervovej sústavy začína už pri počatí a každý reflex zohráva úlohu v jej dozrievaní.

Prečo sú dôležité primitívne reflexy?

Reflexy pomáhajú napríklad aj pri pôrode. Môžu pomôcť správne nasmerovať hlavičku dieťaťa pri prechode cez pôrodné cesty. Reflexná flexia a extenzia hlavy prispieva k správnej rotácii a postupovaniu cez pôrodný kanál. Po pôrode napríklad sací reflex alebo hľadací reflex pomáhajú dieťaťu nájsť matkin prsník a kŕmiť sa.

Primitívne reflexy nielenže pomáhajú pri pôrode a bezprostredne po ňom, ale tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní dôležitých vývinových míľnikov v ranom detstve. Tak napríklad Asymetrický tonický šijový reflex – ten spôsobuje, že dieťa natiahne ruku a nohu na stranu, kam otočí hlavu. To podporuje koordináciu medzi očami a rukami. Jeho potlačením cca okolo 6 mesiacov veku dieťa získa lepšiu kontrolu nad svojimi končatinami, čo umožňuje koordinované pohyby potrebné pre otáčanie, sedenie, plazenie a neskôr chodenie.

Prečítajte si aj o ďalších reflexoch

Ak sa chcete dozvedieť viac o jednotlivých primitívnych alebo posturálnych reflexoch, prečítajte si časti Informácie viac aj o ďalších reflexoch ako sú napr. Morov reflex, Tonický labyrintový reflex alebo Spinálny Galantov reflex

Ako mozog rastie a formuje sa viac spojení, vyššie úrovne mozgových funkcií sú pripravené vstúpiť do hry. V tomto bode, primitívne reflexy, väčšinou, už nie sú potrebné, takže ich mozog potláča, čo umožňuje vznik zložitejších motorických reflexov, známych ako posturálne reflexy. Primitívne reflexy nikdy úplne nezmiznú, ale dostanú sa pod kontrolu vyšších úrovní mozgu. Mozog ich rozoberá na kúsky a znovu skladá, aby vytvoril plynulú koordináciu zložitých pohybov. A tu môže začať problém. V prípade, že sa primitívne reflexy neinhibujú v správny čas a nenahradia ich plne rozvinuté posturálne reflexy, môže to spôsobiť oneskorenie v zrelosti centrálnej nervovej sústavy a viesť k nerovnováhe.

Čo nás znovu vracia k opakovaniu dôležitého faktu: pohyb, pohyb a ešte raz pohyb je kľúčom k správnemu vývinu 😊 A keď je už zle, potom vyhľadať odbornú pomoc a dieťa nastaviť na intervenciu.

Ak sa potrebujete poradiť, kontaktujte nás!

fotografia: Pixabay

Prečo sú dôležité primitívne reflexy

Ďalšie zaujímavé články

Knižné odporúčania

Knižné odporúčania

Milí naši priatelia, ak hľadáte knižné odporúčania, či už na letné večery alebo na dovolenku,