november, 2014

nov 12

Minulý týždeň sme mali tú česť zúčastniť a ako „mobilná poradňa – Centrum AVARE“ na Rozprávkovej dielni Mama, tata, čítajte s nami“ v rámci knižného veľtrhu Bibliotéka 2014.

Radili sme maminám a ockom, ale aj starým rodičom, ako pomôcť ich ratolestiam pri problémoch s čítaním. Hovorili sme o tom, že čítanie nie je iba čisto kognitívna záležitosť,  že medzi predpoklady, aby sa dieťa naučilo čítať, patrí aj vyzretá  motorika, zrakové spracovanie, sluchové spracovanie, priestorová orientácia a vyzretý rovnovážny systém. Zhodli sme sa, že kultúra čítania knižiek v rodine a samotný nácvik čítania sú dôležité, ale mnohým deťom bránia v napredovaní deficity, ktoré zdanlivo s čítaním priamo nesúvisia, s ktorými sa ale dá pracovať a pomôcť dieťaťu, aby sa v kognitívnych úlohách vzdelávania cítilo sebaistešie a zručnejšie.

V oáze pokoja rozprávkovej dielne na inak pomerne rušnom knižnom veľtrhu sme zažili príjemné chvíle plné kreativity a rozprávok, so škriakami Fíha a Fidlibum, knižným hrdinom vtáčikom Holánikom a mnohými ďalšími.

Touto cestou ďakujeme nášmu partnerovi mamatata.sk za pozvanie na túto akciu a samozrejme aj všetkým návštevníkom, ktorí zavítali do našej poradne.

IMG-1415358034111-V

nov 09

Centrum AVARE, realizovalo na konci októbra vzdelávanie odbornej verejnosti – Školský program INPP v Košiciach.

Reagovali sme na opakované požiadavky odbornej verejnosti z východného Slovenska na realizáciu kurzu bližšie k ich regionu a vydali sme sa naprieč Slovenskom. Riaditeľka Centra AVARE, Katarína Sipos, odovzdala svoje poznatky psychológom, pedagógom, špeciálnym pedagógom, vychovávateľom a mnohým ďalším účastníkom kurzu.

kurz-skolsky-program-27-10-2014-001

Prvý deň sme sa venovali teoretickým základom INPP metódy. Povedali sme si o význame vestibulárneho systému, o dôležitosti pohybu a jeho súvisu s učením či vzdelávaním. Pozreli sme sa bližšie na niektoré primitívne reflexy – aké sú ich základné funkcie, ale aj aké dôsledky môžu vzniknúť v prípade ich perzistencie. Pri popisovaní mnohých syptómov typických pre deti s poruchami učenia, správania či koncentrácie, nám účastníci potvdili ich vysokú prevaleniu. Evidentne sme sa ocitli na rovnakej lodi a vieme veľmi presne, s čím sa častokrát v školách či v školských zariadeniach trápite.
Poobedná časť prvého dňa bola venovaná skríningovej diagnostike. Ukázali sme si, ako robiť jednotlivé testy, vysvetlili si skórovanie (hodnotenie). Zaujali a pobavili nás zistenia, že aj keď sme dospelí, aj tak ešte niektorí máme nejaké tie reflexy prítomné.

kurz-skolsky-program-27-10-2014-009

Druhý deň bol venovaný praktickému nácviku jednotlivých cvikov intervenčného pohybového programu. Vyskúšali sme si ich všetky, učili sme sa dávať inštrukcie deťom. Vyskúšali sme si rozdiel medzi homolaterálnym a krížovým plazením. Povedali sme si množstvo praktických informácií o implementácii tohto programu do praxe. Úspešné ukončenie obidvoch dní kurzu, oprávňuje účastníkov vykonávať Školský program INPP vo svojej praxi. Tešíme sa, že je nás opäť na Slovensku viac, ktorí budeme efektívne pomáhať deťom, ktoré to akútne potrebujú, ale i preventívne pôsobiť na tie deti, u ktorých existuje riziko možných porúch učenia, správania či koncentrácie.

Realizáciu ďalšieho kurzu plánujeme na jar 2015. Budeme sa tešiť záujemcom, ktorí nám svoj záujem o účasť na tomto kurze potvrdia mailom na info@avare.sk.

Ešte raz ďakujeme za účasť a tešíme sa na vás do skorého videnia pri ďalšej z našich aktivít.