Vitamíny a ich dôležitosť pre zdravý vývin

Dnes už môžeme považovať za známy fakt, že vnútroné prostredie organizmu matky veľmi výrazne ovplyvňuje prospievanie dieťaťa v jej lone.  Za menej známy fakt, resp. téma, o ktorej sa hovorí o niečo menej, považujeme význam nutričnej rovnováhy matky už pred samotným počatím, nielen  počas tehotenstva. Následky na vyvíjajúci sa plod v podobe narušenia tejto rovnováhy, môžu byť rôzne a u niekoho sa prejavia viac, u iného menej.

Vo Veľkej Británii existuje organizácia s názvom Foresight (http://www.foresight-preconception.org.uk/), ktorá sa okrem iného zaoberá aj zabezpečením čo možno najlepšej rovnováhy organizmu obidvoch budúcich rodičov, aby sa zvýšila pravdepodobnosť bezproblémového tehotenstva, narodenia zdravého dieťatka a naopak znížilo riziko predčasných pôrodov, nízkej pôrodnej hmotnosti, riziko potratov a pod. ktorá odpozorovala nasledovné:

„Nedostatok zinku je častá najmä u malých chlapcov, ktorých matky užívali antikoncepčné tabletky alebo mali zavedené vnútromaternicové teliesko krátko pred ich počatím. Chlapci potrebujú 5x väčšie množstvo zinku počas vývinu v maternici v porovnaní s dievčatami (pre správny rast semeníkov). Z toho dôvodu najmä chlapci najčastejšie trpia jeho nedostatkom. Toto môže vyústiť  do oslabeného rastu a všeobecného vývinu tak pred, ako aj po narodení. Jedným z ďalších dôsledkov môžu byť koliky, bolesti bruška, hnačky, problémy so saním či neskorší nástup prerezávannia zúbkov a ostatných medzníkov vo vývine. Rovnako tak môže byť ovplyvnený celkový vývin po fyzickej, či psychickej stránke.

Hyperaktivita, dyslexia a problémy so správaním následne oslabujú výkon dieťaťa v škole, celkový rast a obdobie puberty môže byť oneskorené a/alebo neukončené.“

Rozbory úrovne vitamínov a minerálov u detí s diagnostikovanou hyperaktivitou preukázali, že mnoho detí s ADHD malo veľmi nízku hladinu zinku. Toto zistenie môže byť do určitej miery vysvetlením, prečo je výskyt hyperaktivity u chlapcov od raného veku štatisticky vyšší ako u dievčat. U dievčat sa príznaky nízkej úrovne zinku začínajú prejavovať neskôr, približne od 9. roku života, kedy vaječníky začínajú byť aktívne funkčné v súvislosti s prípravou na neskoršie obdobie puberty.

Často ide o deti, ktoré sa prejavujú rôznou škálou drobnejších ochorení, málo spávajú v noci, častejšie trpia na opakované infekty dýchacích ciest a/alebo stredného ucha, potravinové intolerancie, alergické reakcie v podobe ekzémov či astmy, nočnými morami, alebo sú príliš náročné svojimi požiadavkami, čím sebe i rodičom spôsobujú neľahké časy.

(zdroj: Sally Goddard Blythe: What Babies and Children Really Need, Hawthorn Press, 2008)

Zinok je len jedným z vitamínov potrebných pre správny rast a vývin. Vitamíny a ich funkcie sú navzájom prepojené – keď je jedného málo, zvyšuje sa hladina iného a naopak. Z tohto dôvodu je veľmi potrebné poznať ich jednotlivý význam a požadovanú úroveň v organizme. Mnoho z nás len na základe toho, že z médií počuje alebo prečíta, že je to vhodné, začne deťom podávať rybí tuk, vitamín C alebo zinok. Za bežných okolností nám však chýbajú zvyšné dôležité informácie o aktuálnej úrovni ostatných vitamínov či minerálov. Výsledkom môže byť v horších prípadoch dokonca zhoršený stav dieťaťa. Z toho dôvodu je veľmi vhodné v prípade podozrenia na poškodenie nutričnej bázy nechať si urobiť odborný laboratórny rozbor a na základe odporúčaní nastaviť adekvátny podporný program, aby sme mali istotu, že pre dieťa robíme naozaj to, čo je pre neho najlepšie.