Intervencie pre deti s pouruchou autistického sprektra (PAS)

Naše intervencie pre rozvoj sociálnych, komunikačných a hrových zručností sú zamerané najmä na deti od 3 do 6 rokov, ktoré majú prvky porúch autistického spektra, alebo už majú stanovenú diagnózu.

Stretnutia s dieťaťom by sa mali uskutočniť minimálne raz do týždňa, aby sa dieťa malo možnosť rozvíjať dostatočne rýchlo. Terapeut pri práci s deťmi spája skúsenosti s prácou prostredníctvom ESDM terapie a relaxačných techník.

Pre každé dieťa je intervencia vytváraná individuálne na základe jeho potrieb a zručností. S rodičmi dieťaťa sa pred začiatkom intervencie dohodneme na tom, čo bude náš hlavný cieľ spolupráce. Rodičia sú pravidelne informovaní o pokrokoch a výzvach, ktoré sa počas stretnutí odohrajú. Pokroky u detí s PAS (poruchou autistického spektra) sú veľmi individuálne a závisia od mnohých premenných. Stáva sa nám, že dieťa sa posúva postupnými krôčkami od jedného stretnutia k druhému.

Avšak stretli sme sa aj so „skokovým“ pokrokom, kedy sa dieťa javí, že sa neposúva, no potom sa nárazovo zlepší vo viacerých oblastiach. Aj z tohto dôvodu kladieme dôraz na pravidelné informovanie rodičov, aby mali možnosť vyjadriť svoj pohľad na vývoj situácie v rámci práce v našom centre, ale aj v domácom prostredí. Súčasťou našich intervencii sú aj praktické tipy do domáceho prostredia a rady vo výchove dieťaťa so špeciálnymi potrebami.

Intervencie sa zameriavajú na rozvoj:

  • hry
  • sociálnych zručností
  • reči
  • komunikácie
  • záujmu o okolie
  • motoriky

 

Komu môžu tieto intervencie pomôcť?

  • deťom vo veku od 3 do 6-7 rokov, ktoré vykazujú známky porúch autistického spektra
  • pre deti, ktoré už majú stanovenú diagnózu v rámci porúch autistického spektra a potrebujú čo najskôr začať s intervenciami za účelom rozvoja vyššie spomenutých oblastí

 

Ako to prebieha?

Rodičia sa stretnú s terapeutom, porozprávajú sa s terapeutom o situácii a ťažkostiach, ktoré majú. Terapeut nejaký čas pracuje s dieťaťom, aby zistil, na akej úrovni sa dieťa nachádza a aké oblasti sú najviac deficitné, resp. na ktorých oblastiach jeho vývinu treba čo najviac a čo najskôr pracovať. Následne rodičia prichádzajú na pravidelné stretnutia s dieťaťom ideálne v intervale raz týždenne. Ak dieťa nie je schopné pracovať s terapeutom v neprítomnosti rodiča, rodič môže ostať prítomný.

Zaujali vás intervencie pre deti s poruchou autistického spektra?

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb dieťaťa, a cieľa, ktorý chceme s rodičmi dosiahnuť. Využívame pri tom širokú škálu služieb a intervenčných postupov.

Radi vám zodpovieme prípadné orázky alebo nejasnosti o intervenčnom programe Sindelar.