EEG Biofeedback

EEG Biofeedback je neuropsychologická metóda, pri ktorej dochádza k autoregulácií elektrickej aktivity mozgu (mozgových vĺn) pomocou špeciálneho prístroja. Elektroencefalogram (EEG) je nástroj ktorý zisťuje a zosilňuje elektrickú aktivitu mozgu.

EEG Biofeedback funguje na princípe biologickej spätnej väzby, kedy sa mozog preúča svoje staré mechanizmy, aby mohol lepšie a efektívnejšie využívať svoje schopnosti. Biologická spätná väzba je základná myšlienka EEG Biofeedbacku. Je to metóda, ktorá spája psychologické a neurologické poznatky v spojení s modernou technológiou.

EEG rytmus sa skladá z frekvencie a amplitúdy. Frekvečný rozsah mozgových vĺn zodpovedá rôznym mentálnym stavom, ktoré pomocou EEG môžeme zistiť. Mentálne stavy sa môžu pomocou EEG Biofeedbacku meniť smerom k norme alebo k optimálnemu výkonu. Určité vzorce mozgových vĺn súvisia s určitýmu diagnózami.

Ako to prebieha?

Samotný tréning trvá približne 50 minút, je zábavný a bezbolestný. Terapeut pripojí elektródy na kožu klienta a tie snímajú mozgovú aktivitu. Klient popri tom hrá hru alebo pozerá video, ktoré môže ovplyvniť iba vlastnou vôľou a prácou mozgu, a tým učí svoj mozog koncentrácii, pozornosti a výkonnosti. Klient sa tak učí neinvazívnym spôsobom ovplyvniť vhodnú aktivitu mozgových vĺn.

Dĺžka terapie je individuálna, závisí od veku, ťažkostí a tiež od cieľa, ktorý chceme dosiahnuť. Minimálny počet sedení je 20-30, vo frekvencii 1 až 2x týždenne. Pri klientoch s ADHD je potrebných minimálne 40 sedení. Metóda nemá žiadne nežiadúce účinky, ak je pod vedením certifikovaného terapeuta.

Pre koho je táto metóda vhodná?

  • ADHD, ADD
  • poruchy učenia
  • depresia, úzkosť
  • stres
  • poruchy reči
  • bolesti hlavy
  • pomočovanie
  • tiky
  • závislosti
  • zlepšenie mentálneho stavu a iné

 

Práca s dieťaťom trvá približne 50 minút. Interval sedení je minimálne jedno, ideálne však dve týždenne. Prítomnosť rodiča na sedení nie je nevyhnutná.

V prípade, že si nie ste istí, či je vaše dieťa zrelé na vstup do školy, môžeme vášmu dieťaťu urobiť testy školskej zrelosti, a následne vám odporučíme vhodný stimulačný program (ak to bude potrebné). 

Zaujal vás EEG Biofeedback?

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb dieťaťa, a cieľa, ktorý chceme s rodičmi dosiahnuť. Využívame pri tom širokú škálu služieb a intervenčných postupov.

Radi vám zodpovieme prípadné orázky alebo nejasnosti o intervenčnom programe Sindelar.