Test neuromotorickej nezrelosti

Podľa čoho spoznám, či môže intervenčný program INPP pomôcť mne, alebo môjmu dieťaťu? Pokiaľ odpoviete na niekoľko z nižšie uvedených otázok kladne, potom existuje väčšia pravdepodobnosť, že ťažkosti vášho dieťaťa alebo vás (v prípade, že trpíte určitými ťažkosťami ako dospelá osoba), majú neurofyziologické príčiny a bolo by vhodné absolvovať špecializovanú diagnostiku.

 1. Bol pôrod nejakým spôsosbom nezvyčajný, alebo náročný po akejkoľvek stránke?
  (vyvolávaný, trval veľmi dlho, bol veľmi rýchly, kliešťový pôrod, vákuový pôrod, alebo cisársky rez)
 2. Začalo dieťa samostatne chodiť skôr ako v 10. mesiaci alebo neskôr ako v 15. mesiaci?
 3. Vynechalo dieťa v motorickom vývine štádium plazenia na bruchu a/alebo lozenia „na štyroch“?
 4. Bol rečový vývin dieťaťa oneskorený alebo inak špecifický?
 5. Trpelo dieťa v prvých 18-tich mesiacoch akýmkoľvek ochorením sprevádzaným vysokými horúčkami a/alebo kŕčmi?
 6. Malo dieťa ťažkosti naučiť sa obliekať?
  (zapínať gombíky, zaväzovať šnúrky a/alebo uvedomovať si poradie jednotlivých častí oblečenia)
 7. Býva vám alebo vášmu dieťaťu nevoľno pri cestovaní?
 8. Malo dieťa problém počas prvých dvoch rokov školskej dochádzky naučiť sa čítať?
 9. Malo dieťa problém počas prvých dvoch rokov školskej dochádzky naučiť sa písať?
 10. Malo dieťa ťažkosti naučiť sa poznať čas z ručičkových hodín?
 11. Bolo pre dieťa ťažké naučiť sa bicyklovať bez pomocných koliesok? Vie sa bicyklovať?
 12. Trpelo dieťa častými ochoreniami typu ORL?
  (uši, nos, hrdlo)
 13. Má dieťa problém obsedieť v kľude a má neustálu potrebu sa „mrviť“?
 14. Zamieňa si pri písaní niektoré písmená, alebo určité písmená alebo slová vynecháva?
 15. Ak sa vyskytne náhly, neočakávaný hluk, alebo pohyb, reaguje dieťa prehnane – tak, že vám príde jeho reakcia ako neadekvátna?
 16. Hodnotili by ste dieťa ako nezrelé na svoj vek?
 17. Zdá sa vám, že má dieťa slabú rovnováhu?
 18. Robí veľa chýba pri prepisovaní textu z tabule, alebo z knihy?
Test neuromotorickej nezrelosti