Kombinované vzdelávacie podujatie

Praktický kurz „Školského programu INPP“  a „Infoseminár o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena“.

PONÚKANÉ VZDELÁVANIA EŠTE NEMAJÚ NAPLNENÝ MINIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV POTREBNÝCH NA ICH REALIZÁCIU. PREPOŠLITE POZVÁNKU ĎALEJ (NIEKOMU, KOHO BY MOHLA ZAUJAŤ) A POMÔŽTE NÁM NAPLNIŤ MINIMÁLNU KURZOVÚ KAPACITU A UMOŽNIŤ TAK REALIZCIU KURZU. VOPRED ĎAKUJEME!

V termíne 3.-4. februára 2016 sme pre vás pripravili kombinované vzdelávacie podujatie, v rámci ktorého bude v  realizovaný praktický kurz „Školský program INPP“ a následne počas popoludnia druhého dňa bude realizovaný „Informačný seminár o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena“. (Touto kombináciou chceme výjsť v ústrety účastníkom, ktorí za našou vzdelávacou ponukou prichádzajú z ďaleka a nadväznosť kurzu a semináru im ušetrí ďalšie cestovanie.)

3.-4.2.2016 Kurz „Školský program INPP“ je venovaný najmä učiteľom ZŠ, či MŠ, vychovávateľom, špeciálnym pedagógom, psychológom, detským lekárom a iným. Poskytuje jedinečný nový pohľad na problematiku porúch učenia, správania, koncentrácie, na ťažšie zvládnuteľné deti, deti s oslabenou motorikou, či koordináciou a zároveň poskytuje nástroj, ktorým je možné týmto deťom pomôcť.
Kurz sa realizuje v trvaní 1,5 dňa prvý deň v čase od 9:00 do 16:30 hod.., druhý deň v čase od 8:30 do 14:00 hod.
Prvý deň
kurzu je zameraný na teóriu a je sprístupnený odbornej i laickej verejnosti.
Druhý deň
kurzu je zameraný na praktickú časť a nácvik samotného cvičebného programu (účasť umožnená účastníkom, ktorí budú program realizovať v praxi).
Absolvovanie kurzu vás oprávňuje vykonávať špecializovanú skríningovú diagnostiku a intervenčný pohybový program priamo vo vašej praxi hneď na druhý deň po skončení kurzu!
Viac informácií o praktickom kurze „Školský program INPP“ nájdete tu>>

 

4.2.2016 popoludní nadviažeme „Infoseminárom o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johnasena“, ktorý predstaví princípy sluchového spracovávania, ozrejmí rozdiel medzi otázkou „Počuje dieťa ?“ a „Ako dieťa počuje (spracováva počuté)?“ a predstaví tiež možnosti stimulácie a optimalizácie spracovania sluchových podnetov.
Tento informačný seminár je vynikajúcou teoretickou prípravou na prakticky orientovaný kurz v Johansenovej metóde, ktorý sa bude konaťv marci 2016.
Viac informácií o „Infoseminári o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena“ nájdete tu>>
Program Infoseminára>>

[box type=“tick“ border=“full“]Môžete sa prihlásiť na vzdelávanie ako celok za zvýhodnenú cenu, alebo na jeho jednotlivé časti. Účastníci, ktorí svoju prihlášku zrealizujú v dostatočnom predstihu, teda do 31.12.2015 budú mať uplatnené ďalšie zvýhodnenie ceny kurzovného.[/box]

KEDY?

„Školský program INPP“
3.2.2016
(streda)- 9:00- 16:30 hod.  – Teória a diagnostika
4.2.2016 (štvrtok)- 08:30- 14:00 hod. – Praktická časť

„Infoseminárom o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johnasena“
4.2.2016
(piatok)- 14:30-18.00 hod.

 

KDE?

Student house Bratislava, Tomášikova 34, Bratislava – Ružinov

 

CENY?

155,- EURkombinované vzdelávanie – kurz aj seminár s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena za kombinované vzdelávanie 145,- EUR

140,- EUR – Praktický kurz „Školský program INPP“ s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena 130,- EUR
Za určitých podmienok je možné absolvovať aj jenotlivé dni kurzu samostatne
1. deň kurzu – teória a diagnostika – 80,- EUR s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena 75,- EUR
2. deň kurzu – praktická časť – 60,- EUR s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena 55,- EUR

25,- EURInfoseminárom o metóde JIAS s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena 20,- EUR

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa jedinečeného kurzu, ktorého lektorkou bude riaditeľka Centra Avare – Mgr. Katarína Sipos, ktorá je v oboch metódach prvou licencovanou odborníčkou s najdlhšou praxou na Slovensku.

Pozrite si bližšie informácie a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské