Konštelácie

Každý z nás sme súčasťou väčšieho celku. Tým najbližším je obvykle rodina. V konšteláciách ide v princípe o to odhaliť skrytú dynamiku v rôznych systémoch, ktorých je klient súčasťou a urobiť ich funkčnými. Mnohokrát opakujeme tie isté vzorce správania, dostávame sa neustále do podobných situácií, ktoré nám v živote neprinášajú radosť. A vôbec netušíme, prečo sa tak deje.

Dynamiky, s ktorými v rámci konštelácií pracujeme, pracujú s nevedomou časťou našej psychiky. Pri rozostavení sa nám odhalí vnútorný obraz problému, ktorý nám spôsobuje ťažkosti.

Konštelácie

Konštelácia, alebo systemická dynamika vedie na konci k vnútornému obrazu, ktorý pôsobí liečivo, až terapeuticky. Napomáha to k uvoľneniu zablokovanej energie v tom zmysle, že klient nachádza pre seba riešenie z problematickej situácie a dochádza k vnútornej úľave. Oslobodzujeme sa tak postupne od zabehaných vzorcov správania, ktoré nám neslúžia, a dovoľujeme si vnímať a tvoriť nové vzorce, ktoré si tvoríme sami v súlade so svojimi potrebami alebo chcením.

Nie vždy je konštelácia spojená s úplným porozumením samotného procesu. Nie je to o množstve slov, ktoré by boli povedané. Konštelácia je skôr o emočnom zážitku, o hlbokých emočných pochodoch, ktoré sa u klienta počas nej udejú.

Konšteláciu vedie sám klient svojím vlastným vnútorným obrazom a nastavením. Akonáhle dôjde k zmene jeho postoja, zmení sa aj samotná dynamika. Klient sa na to díva a má zároveň možnosť rozhodovať sa v každom okamihu akú realitu si zvolí, ktorou cestou sa chce vo svojom živote ubrať.

Mnohokrát konštelácie poskytnú odpovede na otázky, ku ktorým sme sa bežným uvažovaním, predovšetkým z racionálnej úrovne, nedostali. Deje sa tak práve prostredníctvom emocionálneho prežívania, a tiež vďaka vhľadu do problému, ktorý klient v dôsledku konštelácie získa.

Zaujali vás Konštelácie?

Ak chcete vedieť, či by boli pre vás konštelácie prínosné, dohodnite si u nás prvé stretnutie.

Radi vám zodpovieme prípadné otázky alebo nejasnosti ohľadne konštelácií.