Špeciálno pedagogická diagnostika

Naše centrum ponúka možnosť profesionálnej špeciálnopedagogickej diagnostiky vykonávanej pomocou štandardizovaných testov a činností, ktorými zistíme aktuálnu úroveň zručností a vedomostí dieťaťa.

Špeciálnopedagogická diagnostika sa zaoberá určením diagnózy porúch učenia s odporúčaniami pre korekciu a edukáciu.

Pre koho je špeciálnopedagogická diagnostika určená? Diagnostika je vhodná pre deti, ktoré majú ťažkosti pri učení ako:

  • pomalé čítanie/písanie
  • slabé porozumenie pri čítaní
  • zámena tvarovo a zvukovo podobných písmen
  • vysoká chybovosť pri čítaní/ písaní
  • nedodržiavanie diakritiky a gramatických pravidiel
  • pridávanie alebo vynechávanie písmen
  • nezáujem o školu.

 

Na základe diagnostiky vieme nastaviť aj korekčný program s cieľom rozvíjať správne stratégie a eliminovať negatívne dopady na celkový vývin dieťaťa.

Pri poruchách učenia nejde o znížený intelekt, neadekvátne školské stratégie a ani o výchovné zanedbávanie dieťaťa. Často sa to môže pripisovať týmto faktorom, a pri tom sa môže jednať o špecifické poruchy učenia.

Nevyhnutnou súčasťou je psychologická diagnostika, ktorá je dôležitá na doplnenie celkového obrazu o dieťati, o jeho kognitívnych schopnostiach a úrovni intelektu, o pozornosti, pamäti, vizuomotorike, o osobnosti dieťaťa, rodinnom, resp. sociálnom prostredí.

Pre určenie diagnóz patriacich do skupiny vývinových porúch učenia je kľúčová spolupráca špeciálneho pedagóga a psychológa, tzv. multidisciplinárny prístup, v podobe odovzdania si informácií z vyšetrení, konzultovania výsledkov z vyšetrenia a na dohodnutí sa na spoločnom postupe.

Ako dlho trvá špeciálnopedagogická diagnostika?

Špeciálnopedagogická diagnostika trvá približne 2 až 3 hodiny. Diagnostiku vykonávame v doobedných hodinách.

V prípade, že potrebujete absolvovať špeciálnopedagogickú diagnostiku za účelom školskej integrácie, zabezpečíme pre vás kompletný servis – od samotnej diagnostiky až po doručenie správy do školského zariadenia, ktoré dieťa navštevuje.

Zaujala vás Špeciálno pedagogická diagnostika?

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb dieťaťa, a cieľa, ktorý chceme s rodičmi dosiahnuť. Využívame pri tom širokú škálu služieb a intervenčných postupov.

Radi vám zodpovieme prípadné orázky alebo nejasnosti o intervenčnom programe Sindelar.