Terapeutické pieskovisko Sandplaying

Sandplaying je neverbálna intervencia, pri ktorej sa pomocou pieskoviska, figúrok, hračiek, a niekedy aj vody vytvárajú scény, ktoré odrážajú vnútorné svety, myšlienky, boje a obavy klienta.

Táto forma terapie hrou sa praktizuje spolu so slovom, pričom ako komunikačné nástroje využíva pieskovisko a figúrky. Vekové rozmedzie je približne od 2 rokov (odkedy deti nevkladajú predmety do úst) a horná veková hranica nie je určená.

Sandplaying sa uskutočňuje v drevených nádobách, naplnených pieskom, ktorý klienti používajú spolu s miniatúrnymi hračkami na vytvorenie hrového sveta, ktorý odráža niektoré aspekty skutočných ľudí a skutočné zážitkov z ich vlastných životov.

Klient si vyberie z veľkej zbierky hračiek a v pieskovisku si vytvorí malý „svet“, ktorý odráža to, čo sa deje v jeho ozajstnom živote. Terapeut sprevádza klienta, snaží sa porozumieť vnútornému svetu, ktorý sa odráža v pieskovisku, reflektuje a parafrázuje situáciu v pieskovisku, čo umožňuje klientovi nájsť odpovede v sebe.

Klient a terapeut analyzujú a prediskutujú klientove voľby figúrok, ich usporiadanie v piesku. Po diskusii sa klient často rozhodne urobiť zmeny vo svete, ktorý vytvoril v piesku. Tieto zmeny sa stávajú zdrojmi pre naplnenie potrieb klienta, ktoré môžu meniť jeho prežívanie a tým aj správanie.

S čím môže Sandplaying pomôcť?

  • agresívne správanie
  • strach a úzkosť
  • vyrovnávanie sa so stratou
  • rodinné problémy
  • vzťahové problémy
  • sebapoznanie
  • šikana
  • somatizácia

 

Ako to prebieha?

Na terapie je možné sa k nám objednať aj bez špeciálnej diagnostiky. Terapeut si s vami prejde základné informácie o situácii, o ťažkostiach, ktoré máte, a stanovíte si spoločné ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Následne klient prichádza na stretnutie v intervale 1x týždenne tak dlho, ako je to potrebné. Pri stretnutiach je terapeut s klientom výlučne sám (v prípade dieťaťa teda bez prítomnosti rodiča). Stretnutie trvá približne 50 minút.

Zaujalo vás Terapeutické pieskovisko Sandplaying?

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb dieťaťa, a cieľa, ktorý chceme s rodičmi dosiahnuť. Využívame pri tom širokú škálu služieb a intervenčných postupov.

Radi vám zodpovieme prípadné orázky alebo nejasnosti o intervenčnom programe Sindelar.