máj, 2015

máj 21

Informačný seminár: “Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena”

Seminár bol z dôvodu nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov zrušený.

Aj vy sa až príliš často stretávate s deťmi trpiacimi poruchami učenia, ktorým predchádzal oneskorený/narušený vývin reči, s deťmi s deficitmi v oblasti sluchovej syntézy a analýzy? Alebo s deťmi s poruchami pozornosti a koncentrácie, s takými, ktoré vyruší akýkoľvek auditívny podnet, alebo naopak s deťmi, ktoré sú často akoby duchom neprítomné a zdá sa že vôbec nevnímajú (vypínajú)? Ste konfrontovaní s tým, že práca s nimi nie je vôbec jednoduchá? Aj vy máte pocit, že týchto detí akosi pribúda, a že vám chýbajú „nástroje“ ktorými by ste týmto deťom mohli cielene pomôcť? Prečo sú niekedy bežné logopedické, alebo špeciálno-pedagogické nápravy nepostačujúce a dieťa stagnuje, alebo progres nie je taký, aký by sme si všetci priali? Aké iné možnosti by sme mohli pri svojej práci s týmito deťmi využívať?

Screenshot 2015-05-25 15.26.11Pozývame vás na informačný seminár pod názvom „Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena”, ktorý vám predstaví princípy sluchového spracovávania, ozrejmí rozdiel medzi otázkou „Počuje dieťa dobre?“ a „Ako dieťa počuje (spracováva počuté)?“ a predstaví možnosti stimulácie a optimalizácie spracovania sluchových podnetov. Je to prvý seminár svojho druhu v Českej republike, ktorý organizuje Centrum AVARE.

Seminár je určený pre odbornú, ale aj laickú verejnosť, pre logopédov, pedagógov základných škôl, materských škôl, špeciálnych pedagógov, psychológov, pomáhajúce profesie, ale aj pre rodičov. Jeho cieľom je oboznámenie sa s funkčným spracovaním sluchových vnemov, teda ako mozog pracuje so sluchovými informáciami a ako sa deficity v rovine sluchového spracovávania môžu podielať na ťažkostiach v škole a v každodennom živote. V rámci seminára sa oboznámite s postupmi stimulácie sluchového spracovávania prostredníctvom Johansenovej metódy individualizovanej sluchovej stimulácie, s možnosťami jej nasadenia, s jej technickým prevedením a mnohými ďalšími zaujímavými informáciami.

Kedy: 12.6.2015 (piatok)
V čase: od 15:00 do 18:00 hod.
Cena: 550,- CZK
Kde:  Základní škola, Jasanová 2,  63700,  Brno, Česká republika

Tento informačný seminár je vynikajúcou teoretickou prípravou na prakticky orientovaný kurz v Johansenovej metóde, ktorý sa bude konať na jeseň 2015 v Bratislave.

V prípade vášho záujmu prihlásiť sa na seminár, vyplňte prosím prihlášku tu. Po vyplnení prihlášky obdržíte email s podrobnými informáciami o platbe účastníckeho poplatku.

SEMINÁR BUDE REALIZOVANÝ ZA PODMIENKY, ŽE SA PRIHLÁSI DOSTATOČNÝ POČET ÚČASTNÍKOV

Príďte sa presvedčiť o tom, že spojením teoretických poznatkov s praxou, získame veľmi účinný a efektívny nástroj pre pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Pre viac informácií o metóde JIAS, kliknite na www.avare.sk.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

máj 05

Pôsobíte v oblasti školstva alebo zdravotníctva a zaujala Vás metóda INPP natoľko, že by ste sa jej chceli intenzívnejšie venovať?

kurz-skolsky-program-04-06-2014-002

INPP terapeut pre Centrum AVARE


Všeobecné informácie:

V Centre AVARE sa zaoberáme poruchami učenia, správania, koncentrácie, a ich diagnostikou a terapiou.
Snažíme sa na klienta nahliadať v celistvosti jeho prejavov a potrieb. Intervenčné programy a postupy nastavujeme individuálne, vychádzajúc z komplexnej diagnostiky a so zohladnením už absolvovaných vyšetrení alebo terapií. K tažkostiam nepristupujeme symptomaticky a neriešime teda cielene len konkrétny nežiadúci prejav, ale vraciame sa späť k príčinam, ktoré ho vyvolávajú.
Centrum AVARE bolo prvým licencovaným pracoviskom s odborníkmi špecializovanými na aplikáciu individuálneho programu INPP priamo na prax s klientom. Sme v plnej miere schopní pracovať s touto metódou a pomáhať tak deťom i dospelým s ich ťažkosťami. Centrum AVARE ma zatiaľ v tomto odbore najväčšiu prax na Slovensku.

Druh pracovného pomeru: preferovane plný úväzok, živnosť
Termín uzávierky výberu: 1.6.2015
Termín začiatku spolupráce: apríl 2016

Podmienkou spolupráce je absolvovanie odborného školenia „Ročného kurzu INPP terapie neuromotorickej nezrelosti“, ktoré je realizované v zahraničí so začiatkom na jeseň 2015, skladá sa zo štyroch ucelených blokov – modulov, pričom predpokladané ukončenie vzdelávania je stanovené na 3. štvrťrok 2016. Po absolvovaní kurzu bude môcť uchádzač vykonávať individuálnu diagnostiku a terapeutickú prax pomocou tejto metódy. Náklady za vyškolenie záujemcu o spoluprácu hradí Centrum AVARE


Požiadavky na uchádzača:

 • minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, s odbornou kvalifikáciou a aspoň päťročnou praxou v oblasti školstva, zdravotníctva alebo psychológie, vrátane fyzioterapie, liečebnej pedagogiky a logopédie
 • Jazyky: anglický / nemecký / maďarský – znalosť minimálne jedného z uvedených cudzích jazykov na veľmi dobrej úrovni je dôraznou podmiekou spolupráce
 • absolvovanie kurzu „Školský program INPP“
 • samostatnosť – schopnosť samostatne riešiť zadania
 • schopnosť spolupráce v rámci malého a dynamického kolektívu
 • flexibilita a ochota cestovať v rámci Slovenska a do zahraničia za prehĺbením kvalifikácie a spolupráce
 • dobré organizační schopnosti sú výhodou.
 • empatia a zanietenosť pre prácu

Výhody:

 • zabezpečenie školenia a pokrytie nákladov za školenie, ktoré je predpokladom na realizáciu INPP individuálnej terapeutickej intervencie neromotorickej nezrelosti
 • vysoká samostatnosť, zodpovednosť a priestor pre kreatívnu obohacujúcu prácu prostredníctvom jedinečnej metódy
 • priateľský, malý a dynamický kolektív
 • možnosť podielať sa na budovaní hostisticky nastaveného Centra AVARE

Záujemcovia, zasielajte Vaše profesné životopisy spolu s motivačným listom na mailovú adresu: info@avare.sk najneskôr do 1.6.2015, do predmetu mailu uvedte prosím: „INPP terapeut 2015“


katarina-siposCentrum AVARE rastie vďaka spolupracovníkom,
ktorí svojim zápalom a húževnatosťou vytvárajú jeho
kvality.
Tešíme sa na Vaše životopisy a motivačné listy a
prajeme Vám príjemné dni.
Mgr. Katarína Sipos a kolektív Centra AVARE