Sed v tvare písmena W

Pre niektoré deti je najpohodlnejšie sedieť s vytočenými nohami smerom von a dozadu – tzv. „sed v tvare písmena W“. Mnohí rodičia a učitelia počuli o W sede, ale pravdepodobne sa pýtajú, či to skutočne predstavuje problém a ak áno, prečo?

  1. Na rozdiel od iných sediacich pozícií, keď dieťa sedí v polohe W, jeho nohy mu poskytujú širokú podporu, vyžadujúcu veľmi malú aktiváciu svalov stredu tela. Poloha W môže byť príznakom oslabenia stredu tela, čo môže viesť k ťažkostiam pri vykonávaní mnohých hrubých a jemných motorických činností a k ťažkostiam pri sedení počas dlhšej doby v škole.
  2. Sedenie v tvare W môže byť tiež príznakom pretrvávajúceho symetrického tonického šijového reflexu, ktorý pomáha deťom prejsť zo štádia ležania k lezeniu. Neintegrovaný reflex sa môže v neskoršom veku prejaviť na zlom držaní tela, nízkom svalovom tonuse, ťažkostiach so vzpriameným sedením a na zlej koordinácii očí a rúk. Veľmi často sa tento reflex preukáže ako prítomný u detí s diagnózou ADHD, keďže súvisí so zníženou koncentráciou a hyperaktivitou.
  3. Sed v tvare písmena W je skôr statický ako dynamický. V tejto pozícii sa deti nedokážu nakláňať do strán a otáčať trupom, preto sa nezapájajú do vnímania svojho okolia vhodným spôsobom.
  4. Sed v tvare písmena W spôsobuje kĺbom veľký stres, čo neskôr môže viesť k problémom s kĺbami. Jemné napomenutie vášho dieťaťa, aby si upravilo sed, môže pomôcť prelomiť zlozvyk a povzbudiť ho, aby sa v iných sediacich pozíciách cítilo pohodlnejšie. Vhodné je u detí podporovať sedenie s rovnými nohami, alebo prekríženými. Ukážte vhodnú alternatívu sedu dieťaťu a hrajte sa s ním v rovnakej pozícii na zemi.

Skvelou aktivitou pre posilnenie stredu tela je lezenie. Lezenie po stene alebo po lane je úžasný spôsob posilnenia stredu tela, koordinácie a rovnováhy. Takéto typy aktivít pomáhajú odstrániť potrebu sadania si do tvaru W.

Sed v tvare písmena W

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské