9. mesiac, 9. deň, 9. hodina, 9. minúta … too young to drink!

POVEDZTE NIE ALKOHOLU POČAS TEHOTENSTVA!

Nenarodené dieťa je príliš mladé, aby pilo alkohol!!!!!!!!!

Aj Centrum AVARE sa dnes pripája k medzinárodnej iniciatíve, ktorá bojuje za zvýšenie povedomia o škodlivých, až deštruktívnych účinkoch pitia alkoholu počas tehotenstva, na ešte nenarodené dieťa.

1908067_280039605531218_6256338679829151439_n

Číslo 9 je v živote ešte nenarodeného dieťaťa symbolom obdobia 9-tich mesiacov, počas ktorých potrebuje zažívať ochranu a lásku od svojej matky, aby sa mohlo vyvinúť v zdravého jedinca a prísť na svet. Práve 9. september bol pred pätnástimi rokmi symbolicky vybratý za Medzinárodný deň prevencie porúch fetálneho alkoholového spektra, ktorý si práve teraz, práve dnes pripomíname.

FASD (fetal alcohol spectrum disorders), alebo poruchy fetálneho alkoholového spektra, sú širokým súborom prejavov, obmedzení, neurorozvojových porúch, oneskorení vývinu, ale aj vývojových vád  a charakteristických dismorfických čŕt, spôsobených konzumáciou alkoholu matkou počas tehotenstva.

V závislosti od obdobia, v ktorom matka pila a tiež od množstva požitého alkoholu, sa môžu následky prejavujúce sa u dieťaťa výrazne líšiť. Poškodenie plodu môže byť tak masívne, že dôjde ešte počas tehotenstva k potratu. Môžu byť poškodené vnútorné orgány. U detí sa veľmi často vyskytuje nižší vzrast a nižšia hmotnosť už prenatálne, ale aj počas prvých rokov života. U mnohých FASD postihnutých sú tiež pozorovateľné typické dismorfické črty tváre. Najväčšie problémy týmto deťom však spôsobujú poškodenia mozgu a centrálnej nervovej sústavy, ktoré masívne, ale napriek tomu, na prvý pohľad často nebadane, zasahujú do ich života. Ovplyvňujú zakladné nastavenia ich nervového systému, môžu spôsobovať napr. pretrvávanie primitívnych reflexných reakcií tela dávno po období, kedy tieto mali samy odznieť. Ovplyvňujú zmyslové vnímanie, napriek tomu, že ich zmyslové organy (oči, uši) nemusia vykazovať žiadne známky poškodenia, problém je totiž v práve v centrálnom spracovaní zmyslových podnetov v mozgu. Ovplyvňujú ich vnímanie vlastného tela, ich rovnovážny systém, ich emočné prežívanie, ich sociálne kompetencie…

Deti s FASD zažívajú výrazný pocit neistoty, nakoľko sa len limitovane môžu spoľahnúť na svoje vlastné telo. Ich deficity môžu byť pomerne úzko špecifické v konkrétnych oblastiach, môžu napr. často používať pojmy, ktorým vôbec nerozumejú a môžu preto pôsobiť, že majú na viac. Ich IQ nemusí byť napr. negatívne ovplyvnené, napriek tomu môžu byť pre ne bežné úkony neprekonateľným problémom.

Názor, ktorý sa bežne šíri medzi ľuďmi a ktorý žial verejne šíria aj mnohí odborníci, že “ 2 dcl vína, alebo piva počas tehotenstva nijako nemôžu uškodiť”, je scestný a veľmi nebezpečný.

Neexistuje bezpečné množstvo alkoholu počas tehotenstva, preto je jedinou spoľahlivou prevenciou FASD NEPIŤ ALKOHOL POČAS TEHOTENSTVA!

FASD sa nás týka viac, ako si mnohí aktuálne pripúšťame, alebo uvedomujeme. Na Slovensku chýbajú štatistické ukazovatele, v zahraničí je ale potvrdený 7-8 krát vyšší výskyt FASD ako diagnóz ako napr.  Downov syndróm, spina bifida, alebo svalová distrófia.

Dôsledky vplyvu alkoholu na nenarodené dieťa sú trvalé a nevyliečiteľné. Včasnou diagnostikou a vhodnými terapeutickými intervenciami sa však dá predísť druhotným poškodeniam u dieťatka.

Intervenčné programy  a služby, ktoré ponúka Centrum AVARE, patria k základným odporúčaným postupom, ktoré sa zatiaľ najmä v zahraničí využívajú na prácu a pomoc osobám s FASD.

zdroje:
– http://www.usd.edu/medical-school/center-for-disabilities/upload/fasdeducationalstrategies.pdf
– kniha „Fascinujúce deti“, Malgorzata Klecka, Poľsko

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské