Aplikácia INPP Školského programu v základných školách

V dnešnej dobe to učitelia, rodičia, ale ani samotné deti v školách nemajú jednoduché. V bežných základných školách sú často umiestnené deti s vcelku závažnými poruchami učenia, správania či koncentrácie. Nároky škôl stúpajú, tlak sa zvyšuje. Deti, ktoré majú dostatočné predpoklady na vzdelávanie sú schopné tieto nároky reflektovať a prispôsobiť sa im. Deti s poruchami učenia, správania a koncentrácie sa skutočne mnohokrát trápia. Školy nemajú prostriedky na asistentov, nie je priestor a miestami z dôvodu vyčerpania učiteľov ani ochota k individuálnemu prístupu a vzdelávaciemu plánu.

Skolsky program INPP, AVARE

Dobrou správou je, že existuje jednoduchá a veľmi efektívna pomoc v podobe INPP Školského programu. Tento program deťom s ťažkosťami pomôže a pre ostatné deti pôsobí ako prevencia. Obidvom skupinám napomáha k správnemu rozvoju.

 

Čo je to školský program INPP ?

Školský program INPP pozostáva z jednoduchých špecifických cvikov, ktoré sú vykonávané v stoji alebo v ľahu na bruchu i na chrbte. Tieto cviky pomáhajú rozvíjať správne držanie hlavy (základ správneho držania tela), používanie pravej a ľavej strany, hornej a dolnej časti tela v rozličných polohách (základy koordinácie), v dôsledku čoho sa zlepší jednak motorika, koordinácia a rovnováha dieťaťa, ale aj samotný výkon v škole. Všetky aktivity ako písanie, čítanie, sú aktivity motorické, vyžadujú dobré plynulé pohyby očí, koordináciu ruky a oka a pod. Z toho dôvodu – akonáhle sa zlepší motorika, potlačia sa primitívne reflexy, môže dieťa začať naplno prejavovať svoj potenciál.

Včera aj dnes sme sa boli pozrieť do základných škôl z Bratislavy a blízkeho okolia ako jednoducho a nádherne je možné aplikovať INPP Školský program v praxi.  Tieto školy sa rozhodli vyškoliť svojich zamestnancov, aby mohli s deťmi v rámci školského roka pohybový program INPP cvičiť. Pedagógovia pod naším odborným dohľadom každodenne cvičia cviky podľa stanoveného rozpisu a podľa individuálnych potrieb danej skupiny detí.

Bolo pre nás veľmi príjemným prekvapením opäť vidieť, ako deti rady cvičia a zvládajú cviky. I keď spočiatku sú niektoré cviky trochu náročnejšie, po pár týždňoch cvičenia je vidieť úžasný posun vpred. Podľa slov učiteľov je možné pozorovať evidentné zlepšenie v písaní, čítaní a v koncentrácií detí. Predovšetkým tých, ktoré mali ťažkosti práve tohto charakteru. Citujeme jednu pani učiteľku:

Tie deti, ktoré sa potrebovali vrtieť v priebehu krátkej chvíle 60 krát, sa už vrtia iba 30 krát. Sú pokojnejšie a rozhodne sa im zlepšilo nielen písanie, ale aj držanie tela či už pri sedení v lavici alebo celkovo.

 

Aj s priestorom na cvičenie si školy krásne poradili. Niektoré cvičia v samostatnej miestnosti (herňa, telocvičňa a pod.). Iné si veľmi šikovne zriadili priestor na cvičenie na širokej chodbe. V čase keď je ticho, vyučovanie prebieha, si v kľude, zorganizovane a dôsledne odídu na desať minút odcvičiť pohybový program INPP a následne sa opäť rovnako pokojne vracajú späť do svojej triedy. V druhej škole zase spájajú cvičenie s výučbou nemeckého jazyka. Inštrukcie deťom totiž dáva pani učiteľka v nemčine. Je radosť vidieť aj túto pozitívnu stránku nášho školstva. Keď sú jeho súčasťou ľudia, ktorí chcú, ktorým záleží, a ktorí sa snažia robiť pre deti maximum, je to hneď vidieť.

My máme z týchto pokrokov radosť. Zároveň si veľmi ceníme ochotu vedenia daných škôl urobiť pre deti niečo viac. Niečo jednoduché, účinné a efektívne. Keď sa k vám dostáva spätná väzba od samotných rodičov detí, ktorí potvrdzujú pokroky, zlepšenia a pociťujú radosť či úľavu, to je dôvod, pre ktorý nám stojí za to robiť na takýchto projektoch a venovať im pozornosť a čas. Na konci toho sú predsa deti. A deti sú naša budúcnosť.

Ďalšie zaujímavé články

Čo je emočná zrelosť?

Čo je emočná zrelosť?

Emočná zrelosť je jedným z kľúčov k harmonickému životu. Emocionálna zrelosť je schopnosť jednotlivca zvládať