Čo sa deje počas bondingu

Bonding, a to nie len po pôrode, má na ľudský organizmus mnoho pozitívnych vplyvov, a to tak na matku, ako aj na dieťa.

Prínos bondingu pre dieťa

Prínos bondingu pre matku

 • Upokojuje a stabilizuje
  Dotyk a blízkosť matky upokojuje a stabilizuje dieťa v novom cudzom, chladnom, hlučnom svete.
 • Podporuje zdravý vývin mozgu
  Bonding stimuluje produkciu oxytocínu aj u dieťaťa, ktorý podporuje rast neurónov v mozgu v jeho mozgu. Oxytocín tiež podporuje tvorbu dendritov, ktoré sú vetvami neurónov a umožňujú im komunikáciu medzi sebou. Oxytocín ďalej podporuje myelinizáciu neurónov v mozgu dieťaťa (myelín = ochranná vrstva, ktorá obklopuje neuróny a umožňuje im rýchlejšie a efektívnejšie prenášať signály). Synapse sú spojenia medzi neurónmi, ktoré umožňujú prenos informácií v mozgu a tie sa vďaka spomínaným procesom vďaka bondingu tvoria.
 • Znižuje riziko stresu a úzkosti
  Bonding môže znížiť riziko stresu a úzkosti u dieťaťa.
 • Posilňuje imunitný systém
  Dotyk a blízkosť matky posilňuje imunitný systém dieťaťa.
 • Zlepšuje kognitívne funkcie
  Štúdie preukázali, že deti, ktoré mali v ranom detstve silné väzby so svojimi rodičmi, mali v neskoršom veku lepšie kognitívne funkcie, ako napríklad pamäť, učenie a jazykové schopnosti.
 • Znižuje stres a úzkosť
  Dotyk a blízkosť dieťaťa stimuluje produkciu oxytocínu, hormónu lásky, ktorý znižuje stres a úzkosť.
 • Podporuje laktáciu
  Oxytocín stimuluje produkciu prolaktínu, hormónu, ktorý podporuje tvorbu materského mlieka.
 • Znižuje bolesť
  Oxytocín má aj analgetické účinky, a tak dokáže znižovať bolesť po pôrode.
 • Zlepšuje náladu
  A tá znižuje riziko popôrodnej depresie.
 • Posilňuje väzbu medzi matkou a dieťaťom
  Blízkosť a interakcia s dieťaťom posilňuje väzbu medzi matkou a dieťaťom, ktorá je dôležitá pre jeho zdravý vývin.

Čo sa deje počas bondingu a ako prebieha?

Čo sa deje počas bondingu a aký prínos má pre matku alebo dieťa, sme si popísali vyššie. Bonding matky a deťaťa môže prebiehať rôznymi spôsobmi, napríklad:

 • Kojenie
  Kojenie je skvelý spôsob, ako posilniť väzbu medzi matkou a dieťaťom.
 • Nosenie dieťaťa v šatke/nosiči
  Nosenie dieťaťa v šatke umožňuje matke a dieťaťu byť v tesnej blízkosti a posilňuje tak ich väzbu.
 • Masáž dieťaťa
  Masáž dieťaťa je skvelý spôsob, ako uvoľniť dieťa a posilniť jeho väzbu s matkou.
 • Očný kontakt
  Očný kontakt medzi matkou a dieťaťom je dôležitý pre posilnenie ich väzby.
 • Rozprávanie sa s dieťaťom
  Rozprávanie sa s dieťaťom mu pomáha cítiť sa milované a chránené.

 

Čo sa deje počas bongingu

Ďalšie zaujímavé články

Čo je emočná zrelosť?

Čo je emočná zrelosť?

Emočná zrelosť je jedným z kľúčov k harmonickému životu. Emocionálna zrelosť je schopnosť jednotlivca zvládať