HĽADÁME NOVÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV NA VÝCHODNOM A SEVERNOM SLOVENSKU

Pôsobíte v oblasti školstva alebo zdravotníctva na východnom Slovensku alebo na Orave a zaujala Vás metóda INPP natoľko, že by ste sa jej chceli intenzívnejšie venovať?

kurz-skolsky-program-04-06-2014-002

INPP terapeut pre Centrum AVARE,
región východné a severné Slovensko


Všeobecné informácie:
V Centre AVARE sa zaoberáme poruchami učenia, správania, koncentrácie, a ich diagnostikou a terapiou.
Snažíme sa na klienta nahliadať v celistvosti jeho prejavov a potrieb. Intervenčné programy a postupy nastavujeme individuálne, vychádzajúc z komplexnej diagnostiky a so zohľadnením už absolvovaných vyšetrení alebo terapií. K tažkostiam nepristupujeme symptomaticky, a neriešime teda cielene len konkrétny nežiaduci prejav, ale vraciame sa späť k príčinám, ktoré ho vyvolávajú.
Centrum AVARE bolo prvým licencovaným pracoviskom s odborníkmi špecializovanými na aplikáciu individuálneho programu INPP priamo do praxe s klientom. Centrum AVARE má v tomto odbore najväčšiu a najdlhšiu prax na Slovensku.

Miesto výkonu práce:                     región východné  Slovensko, región severné Slovensko / Orava, prípadne aj iné regióny Slovenska
Druh pracovného pomeru:          živnosť, plný úväzok, čiastočný úväzok
Termín uzávierky výberu:            10.7.2014
Termín začiatku spolupráce:       apríl 2015

Podmienkou spolupráce je absolvovanie odborného školenia  „Ročného  kurzu INPP terapie neuromotorickej nezrelosti“, ktoré je realizované v Bratislave so začiatkom v semptembri 2014. Skladá sa zo štyroch ucelených blokov – modulov, pričom predpokladané ukončenie vzdelávania je stanovené na jún 2015.  Po absolvovaní kurzu bude môcť uchádzač vykonávať individuálnu diagnostiku a terapeutickú prax pomocou tejto metódy. Náklady za vyškolenie záujemcu o spoluprácu hradí Centrum AVARE

Požiadavky na uchádzača:

 • minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, s odbornou kvalifikáciou a aspoň päťročnou praxou v oblasti školstva, zdravotníctva alebo psychológie, vrátane fyzioterapie, liečebnej pedagogiky a logopédie
 • Jazyky: anglický / nemecký – znalosť minimálne jedného z uvedených cudzích jazykov na veľmi dobrej úrovni je dôraznou podmiekou spolupráce
 • samostatnosť – schopnosť samostatne riešiť zadania
 • schopnosť spolupráce v rámci malého a dynamického kolektívu
 • flexibilita a ochota cestovať v rámci Slovenska a do zahraničia za prehĺbením kvalifikácie a spolupráce
 • dobré organizačné schopnosti
 • empatia a zanietenosť pre prácu

Výhody:

 • zabezpečenie školenia v Bratislave a pokrytie nákladov za školenie, ktoré je predpokladom na realizáciu  INPP individuálnej terapeutickej intervencie neromotorickej nezrelosti
 • vysoká samostatnosť, zodpovednosť a priestor pre kreatívnu, obohacujúcu prácu prostredníctvom jedinečnej metódy
 • priateľský, malý a dynamický kolektív
 • možnosť podielať sa na budovaní regionálneho zastúpenia Centra AVARE

Záujemcovia, zasielajte Vaše profesné životopisy spolu s motivačným listom na mailovú adresu: info@avare.sk najneskôr do 25.6.2014, do predmetu mailu uvedte prosím: „INPP terapeut regiony“ V prípade, že máte otázky, sme Vám k dispozícii.


katarina-siposCentrum AVARE rastie vďaka spolupracovníkom,
ktorí svojim zápalom a húževnatosťou vytvárajú jeho
kvality. Príjmame novú výzvu, rozšíriť
našu posôbnosť v rámci Slovenska, ktorú
k nám priniesli sami klienti, ochotní a
odhodlaní merať cestu naprieč republikou.
Tešíme sa na Vaše životopisy a motivačné listy  a
prajeme Vám príjemné dni.
Mgr. Katarína Sipos a kolektív Centra AVARE

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské