HĽADÁME INPP TERAPEUTA PRE Centrum AVARE

Pôsobíte v oblasti školstva alebo zdravotníctva a zaujala Vás metóda INPP natoľko, že by ste sa jej chceli intenzívnejšie venovať?

kurz-skolsky-program-04-06-2014-002

INPP terapeut pre Centrum AVARE


Všeobecné informácie:

V Centre AVARE sa zaoberáme poruchami učenia, správania, koncentrácie, a ich diagnostikou a terapiou.
Snažíme sa na klienta nahliadať v celistvosti jeho prejavov a potrieb. Intervenčné programy a postupy nastavujeme individuálne, vychádzajúc z komplexnej diagnostiky a so zohladnením už absolvovaných vyšetrení alebo terapií. K tažkostiam nepristupujeme symptomaticky a neriešime teda cielene len konkrétny nežiadúci prejav, ale vraciame sa späť k príčinam, ktoré ho vyvolávajú.
Centrum AVARE bolo prvým licencovaným pracoviskom s odborníkmi špecializovanými na aplikáciu individuálneho programu INPP priamo na prax s klientom. Sme v plnej miere schopní pracovať s touto metódou a pomáhať tak deťom i dospelým s ich ťažkosťami. Centrum AVARE ma zatiaľ v tomto odbore najväčšiu prax na Slovensku.

Druh pracovného pomeru: preferovane plný úväzok, živnosť
Termín uzávierky výberu: 1.6.2015
Termín začiatku spolupráce: apríl 2016

Podmienkou spolupráce je absolvovanie odborného školenia „Ročného kurzu INPP terapie neuromotorickej nezrelosti“, ktoré je realizované v zahraničí so začiatkom na jeseň 2015, skladá sa zo štyroch ucelených blokov – modulov, pričom predpokladané ukončenie vzdelávania je stanovené na 3. štvrťrok 2016. Po absolvovaní kurzu bude môcť uchádzač vykonávať individuálnu diagnostiku a terapeutickú prax pomocou tejto metódy. Náklady za vyškolenie záujemcu o spoluprácu hradí Centrum AVARE


Požiadavky na uchádzača:

 • minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, s odbornou kvalifikáciou a aspoň päťročnou praxou v oblasti školstva, zdravotníctva alebo psychológie, vrátane fyzioterapie, liečebnej pedagogiky a logopédie
 • Jazyky: anglický / nemecký / maďarský – znalosť minimálne jedného z uvedených cudzích jazykov na veľmi dobrej úrovni je dôraznou podmiekou spolupráce
 • absolvovanie kurzu „Školský program INPP“
 • samostatnosť – schopnosť samostatne riešiť zadania
 • schopnosť spolupráce v rámci malého a dynamického kolektívu
 • flexibilita a ochota cestovať v rámci Slovenska a do zahraničia za prehĺbením kvalifikácie a spolupráce
 • dobré organizační schopnosti sú výhodou.
 • empatia a zanietenosť pre prácu

Výhody:

 • zabezpečenie školenia a pokrytie nákladov za školenie, ktoré je predpokladom na realizáciu INPP individuálnej terapeutickej intervencie neromotorickej nezrelosti
 • vysoká samostatnosť, zodpovednosť a priestor pre kreatívnu obohacujúcu prácu prostredníctvom jedinečnej metódy
 • priateľský, malý a dynamický kolektív
 • možnosť podielať sa na budovaní hostisticky nastaveného Centra AVARE

Záujemcovia, zasielajte Vaše profesné životopisy spolu s motivačným listom na mailovú adresu: info@avare.sk najneskôr do 1.6.2015, do predmetu mailu uvedte prosím: „INPP terapeut 2015“


Mgr. Katarína SiposCentrum Avare rastie vďaka spolupracovníkom, ktorí svojim zápalom a húževnatosťou vytvárajú jeho kvality.
Tešíme sa na Vaše životopisy a motivačné listy a prajeme Vám príjemné dni.
Mgr. Katarína Sipos a kolektív Centra Avare

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské