Kurz Školský program INPP

Centrum Avare, po ročnej prestávke realizovalo minulý týždeň ďalšie vzdelávanie odbornej verejnosti – Školský program INPP.

Z materských povinností a z materskej dovolenky sa na dva dni uvoľnila lektorka kurzu Školského programu INPP a riaditeľka Centra Avare, Mgr. Katarína Sipos, aby odovzdala svoje poznatky pedagógom, špeciálnym pedagógom, vychovávateľom a mnohým ďalším účastníkom kurzu.

Prvý deň sme sa venovali teoretickým základom INPP metódy. Povedali sme si o význame vestibulárneho systému, o dôležitosti pohybu a jeho súvisu s učením či vzdelávaním. Pozreli sme sa bližšie na niektoré primitívne reflexy – aké sú ich základné funkcie, ale aj aké dôsledky môžu vzniknúť v prípade ich perzistencie. Podľa reakcií účastníkov sme mohli vidieť súhlasné prikyvovanie hláv pri popisovaní mnohých syptómov typických pre deti s poruchami učenia, správania či koncentrácie. Evidentne sme sa ocitli na rovnakej lodi a vieme veľmi presne, s čím sa častokrát v školách či v školských zariadeniach trápite.

Poobedná časť prvého dňa bola venovaná skríningovej diagnostike. Ukázali sme si, ako robiť jednotlivé testy, vysvetlili si skórovanie (hodnotenie). Vďaka ochote viacerých účastníkov sme sa o sebe aj čo-to podozvedali. Zvládli sme aj miernu paniku zo zistenia, že aj keď sme dospelí, aj tak ešte niektorí máme nejaké tie reflexy prítomné.

Druhý deň bol venovaný praktickému nácviku jednotlivých cvikov intervenčného pohybového programu. Vyskúšali sme si ich všetky, učili sme sa dávať inštrukcie deťom. Vyskúšali sme si rozdiel medzi homolaterálnym a krížovým plazením, pri čom sme sa aj dobre zabavili. Povedali sme si množstvo praktických informácií o implementácii tohto programu do praxe. Po úspešnom ukončení obidvoch dní obdržali účastníci certifikát, ktorý ich oprávňuje vykonávať Školský program INPP vo svojej praxi. Tešíme sa, že je nás opäť na Slovensku viac, ktorí budeme efektívne pomáhať deťom, ktoré to akútne potrebujú, ale i preventívne pôsobiť na tie deti, u ktorých existuje riziko možných porúch učenia, správania či koncentrácie.

Realizáciu ďalšieho kurzu plánujeme kvôli veľkému množstvu dotazov na východnom Slovensku a budeme sa tešiť prípadným záujemcom, ktorí nám svoj záujem o účasť na tomto kurze potvrdia mailom na info@avare.sk.

Ešte raz ďakujeme za bohatú účasť a tešíme sa na vás do skorého videnia pri ďalšej z našich aktivít.

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské