„Mobilná poradňa – Centrum AVARE“ na veľtrhu Bibliotéka

Minulý týždeň sme mali tú česť zúčastniť a ako „mobilná poradňa – Centrum AVARE“ na Rozprávkovej dielni Mama, tata, čítajte s nami“ v rámci knižného veľtrhu Bibliotéka 2014.

Radili sme maminám a ockom, ale aj starým rodičom, ako pomôcť ich ratolestiam pri problémoch s čítaním. Hovorili sme o tom, že čítanie nie je iba čisto kognitívna záležitosť,  že medzi predpoklady, aby sa dieťa naučilo čítať, patrí aj vyzretá  motorika, zrakové spracovanie, sluchové spracovanie, priestorová orientácia a vyzretý rovnovážny systém. Zhodli sme sa, že kultúra čítania knižiek v rodine a samotný nácvik čítania sú dôležité, ale mnohým deťom bránia v napredovaní deficity, ktoré zdanlivo s čítaním priamo nesúvisia, s ktorými sa ale dá pracovať a pomôcť dieťaťu, aby sa v kognitívnych úlohách vzdelávania cítilo sebaistešie a zručnejšie.

V oáze pokoja rozprávkovej dielne na inak pomerne rušnom knižnom veľtrhu sme zažili príjemné chvíle plné kreativity a rozprávok, so škriakami Fíha a Fidlibum, knižným hrdinom vtáčikom Holánikom a mnohými ďalšími.

Touto cestou ďakujeme nášmu partnerovi mamatata.sk za pozvanie na túto akciu a samozrejme aj všetkým návštevníkom, ktorí zavítali do našej poradne.

IMG-1415358034111-V

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské