Odborný seminár o metóde INPP

Včera – 15. mája, sa konal ďalší z odborných informačných seminárov o metóde INPP. Spoločne s mnohými špeciálnymi pedagógmi, psychológmi, pracovníkmi detských domovov, ale i detskými lekármi alebo sociálnymi pedagógmi, sme diskutovali o jednej z mnohých potenciálnych príčin porúch učenia, koncentrácie a správania, ktorou sú neuro-fyziologické odchýlky, teda oneskorený vývin centrálnej nervovej sústavy.

Účastníkov sme oboznámili s tým, čo metóda INPP vlastne je, na akých princípoch je postavená, akým spôsobom sa s ňou dá pracovať. Ďalej sme si prešli jednotlivé primitívne a posturálne reflexy, ktoré svojou pretrvávajúcou prítomnosťou, alebo naopak nezrelosťou v školskom veku dieťaťa, môžu negatívne ovplyvňovať jeho výkon a dosahovanie akademických úspechov.

Seminár o metóde INPP, 15.5.2012

Seminár sme rozšírili aj o niekoľko nových poznatkov v súvislosti s metódou JIAS – tzv. Johansenovej individuálnej sluchovej stimulácie, ktorú naše centrum taktiež ponúka vo svojich službách. Pozreli sme sa podrobnejšie na to, akým spôsobom sa vykonáva špeciálne audiometrické vyšetrenie, a v čom spočíva jeho odlišnosť od klasickej audiometrie. Prešli sme si príklady audiogramov, ktoré sú typické pre jednotlivé diagnózy ako dyslexia, ADHD, Aspergerov syndróm, autizmus, depresia a pod. Porozprávali sme sa o tom v čom všetkom môžu nastávať ťažkosti u takýchto detí a spoločne sme sa zhodli na tom, že skutočných príčin, ktorým by bolo potrebné sa venovať, je viac. Je preto veľmi potrebná spolupráca viacerých odborníkov a naše vzájomné prepojenie v záujme poskytovať čo najlepšiu včasnú intervenciu tým, ktorí to potrebujú.

Seminár bol obohatený množstvom video-ukážok a fotografií z klinickej praxe Centra Avare, ktoré napomohli účastníkom lepšie si predstaviť to, o čom sme hovorili. Ako sa hovorí, lepšie raz vidieť ako sto krát počuť. Pri mnohých odborných názvoch to platí o to viac.

Atmosféra bola z nášho pohľadu veľmi príjemná. Prebiehala vcelku živá diskusia, čomu sme sa tešili. Keďže sme nechceli, aby naši poslucháči trávili väčšinu času písaním poznámok, pripravili sme pre nich kvalitný handout, ktorý obsahoval podstatný obsah prezentácie. Môžu sa tak k nemu kedykoľvek vrátiť v prípade záujmu, a počas semináru sme sa mohli radšej venovať diskusii a otázkam z publika.

Prestávky sme si spríjemnili bohatým občerstvením a využili čas na bližšie zoznámenie sa. V závere semináru sme sa zhodli na potrebe aplikácie školského programu INPP do škôl a školských zariadení, a dohodli sme sa na konkrétnom postupe, ktorý v blízkej budúcnosti zahájime.

Nuž, ostáva nám len dodať, že včerajší seminár bol veľmi príjemne a zmysluplne stráveným časom, ďakujeme všetkým účastníkom za účasť a pozornosť a veľmi sa tešíme na vzájomnú spoluprácu v budúcnosti.

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské