Pozvanie do relácie Dobré ráno TV JOJ

Dňa 9.9.2014 sme prijali pri príležitosti Medzinárodného dňa prevencie porúch fetálneho alkoholového spektra pozvanie do relácie „Dobre ráno“ TV JOJ, kde Mgr. Katarína Sipos, riaditeľka Centra AVARE, ako vyškolená edukátorka v problematike FASD ( fetal alcohol spectrum disorders) informovala o hroziacich dôsledkoch pitia alkoholu počas tehotenstva.

Riziká spojené s pitím alkoholu počas Screen Shot 2014-09-09 at 14.54.38tehotenstva sú v našej spoločnosti často zľahčované a podhodnocované a to širokou verejnosťou, ako aj mnohými odborníkmi. Následky, ktoré alkohol môže spôsobiť na nenarodenom dieťatku, majú však nezvratný charakter a sú dôvodom mmnohých obmedzení, ktoré výrazne sťažujú život jedinca.

Včasnou diagnostikou FASD a vhodnými terapeutickými intervenciami sa však dá predísť druhotným poškodeniam u dieťatka.
Intervenčné programy  a služby, ktoré ponúka Centrum AVARE, patria k základným odporúčaným postupom, ktoré sa zatiaľ najmä v zahraničí využívajú na prácu a pomoc osobám s FASD.

Veľmi radi sme podporili širenie informácií o dôležitosti prevencie FASD a to jediným možným spôsobom – abstinenciou počas tehotenstva.

Ďakujeme za pozvanie

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské