Praktický kurz behaviorálnej optometrie

S radosťou vám oznamujeme, že prinášame na Slovensko ďalší kurz, prvý svojho druhu, týkajúci sa tzv. funkčnej, alebo behaviorálnej optometrie. Lektorkou bude popredná odborníčka na danú tému dr. Marianne Wiendl z Nemecka. Kurz bude simultánne tlmočený do slovenčiny. Rovnako aj študijný materiál dostanete v slovenskom jazyku.

behavioralana-optometria

Jedná sa o praktický, 3-dňový kurz, ktorý vás pripraví na prácu s vizuálnym tréningom, ktorý budete môcť hneď aplikovať v praxi.

Vizuálny tréning / funkcionálna / behaviorálna optometria sa zaoberá funkčnými vadami, ktoré sa objavujú u zdravých očí z dôvodu nesprávnych návykov pri pozeraní, alebo z dôvodu narušeného vývinu, a môžu viesť k problémom vo vizuálnom vnímaní. Vizuálne vnímanie sa vyvíja od narodenia až po starobu. Tento vývin nie je vekovo ohraničený, pretože vidieť, to nie je len fyzika, alebo fyziológia, ale vidieť je v prvom rade archív skúseností uložených v mozgu. Preto sa vizuálne problémy nedajú vždy riešiť zásahom len na jednom mieste (napr. dioptricky), ale je potrebné zmeniť návyky pri pozeraní celkovo.

Funkčná optometria sa zameriava práve na zladenie a spoluprácu očí v týchto štyroch oblastiach: motorika očí, vergencie, akomodácia a vizualizácia. Vizuálnou analýzou sa v rámci programu zisťuje výkonnosť očí v menovaných oblastiach, ich prípadné nedostatky a koordinácia. Funkčné poruchy a deficity v týchto čiastkových oblastiach môžu viesť k výraznému vizuálnemu stresu.

Často sa v praxi stretávame s deťmi, ktorých ťažkosti s čítaním, písaním, koncentráciou a.i. úzko súvisia s narušeným zrakovým vnímaním. Nemusí sa primárne jednať o problém s ostrosťou videnia. Jedná sa hlavne o to, že spolupráca obidvoch očí nefunguje optimálne, a tým pádom mozog nedostáva korektné informácie na spracovanie a vyhodnocovanie. Sú to väčšinou deti, ktoré majú narušenú zrakovú percepciu, vizuo-motorickú koordináciu, či zrakové vnímanie priestoru, figúru pozadia a pod.

Viac o behaviorálnej optometrii nájdete tu.

Počet osôb je limitovaný na 20.
V prípade úhrady účastníckeho poplatku do 30.1.2017 je výška kurzovného 415€.
V prípade úhrady účastníckeho poplatku do 15.3.2017 je výška kurzovného 435€.
V prípade úhrady účastníckeho poplatku po 15.3.2017, je výška kurzovného 455€.

V prípade vášho záujmu vyplňte prosím prihlášku.

Ďakujeme a veľmi sa tešíme sa stretnutie s vami :-)

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské