Pripravované kurzy a semináre

Centrum Avare v spolupráci s občianskym združením AVARE pravidelne realizuje rôzne kurzy a semináre pre vzdelávanie odborníkov aj laickej verejnosti k témam a metódam, ktoré sa týkajú našej  práce a ťažiskových oblastí nášho pôsobenia. Našim záujmom je šíriť informácie a celistvý pohľad na človeka a jeho prípadné ťažkosti, aby intervencie, ktoré sa zvolia v snahe pomôcť mu, boli šité doslovne na jeho mieru.

Nasledovné kurzy a semináre sa priebežne opakujú v našej ponuke. V prípade vášho záujmu zúčastniť sa niektorého z uvedených vzdelávaní alebo kurzov, nájdete aktuálne informácie o termínoch medzi aktualitami na našej webovej stránke.

Pripravované kurzy a semináre

 

Viac informácií o aktuálnych kurzoch a seminároch nájdete v časti Vzdelávanie na našich stránkach.

Pripravované kurzy a semináre

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské