Seminár o metóde INPP a neurofyziologických príčinách porúch učenia, správania a koncentrácie.

Dňa 9.11.2011 sa v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave, uskutoční odborný seminár s názvom:

„Poruchy učenia, správania, poruchy koncentrácie,
ADHD, ADD, Aspergerov syndróm a ich neuro-fyziologické príčiny z pohľadu metódy INPP.”

Na tomto seminári sa dozviete bližšie informácie o metóde INPP (neuro-fyziologická psychológia), o ktorej už možno viacerí z vás počuli, alebo sa s ňou stretli.
Seminár je určený pre všetkých (pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov, iné pomáhajúce profesie), ktorých zaujímajú témy ako:

– hyperaktivita dieťaťa
– poruchy učenia
– poruchy koncentrácie
– poruchy správania
– úzkostné stavy, fóbie

Ak sa s týmito témami stretávate (či už vo svojej práci, alebo v domácom prostredí), môže byť pre vás zaujímave zistenie, že v mnohých prípadoch, v pozadí týchto ťažkostí stoja neurofyziologické príčiny, doposiaľ často nezistené rôznymi odborníkmi (psychológ, špeciálny pedagóg, neurológ a pod.). Poznáme množstvo prípadov, kedy ťažkosti dieťaťa aj boli odborníkom identifikované, no terapia nezabrala dostatočne účinne.

Dozviete sa aj to, ako sa ťažkosti prejavujú, čo môže byť ich príčinou a aká je možnosť prevencie, diagnostiky a terapie.
Preto v prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o tejto problematike, či už z osobného, alebo odborného hľadiska, ste na našom seminári srdečne vítaní!

VÍTANÍ SÚ OKREM ODBORNEJ VEREJNOSTI AJ RODIČIA !!

Počet účastníkov je limitovaný!
UPOZORNENIE: platby bez uvedeného mena a priezviska odosielateľa (uveďte prosím do účelu platby) a bez uvedeného variabilného symbolu 1177, budú automaticky vrátené späť!

V prípade vášho záujmu o rýchle odoslanie prihlášky online a jej jednoduchšie spracovanie, vyplňte prosím otázky, ktoré sa vám zobrazia po kliknutí na link uvedený nižšie. Vaša prihláška nám bude po jej vyplnení automaticky zaslaná a nemusíte už posielať ďalšiu emailom podľa inštrukcií, uvedených v pozvánke.

V prípade vášho záujmu je možné zabezpečiť aj ubytovanie (je potrebné sa obrátiť priamo na p. Bajcárovú – 02 / 60 10 23 85, andrea.bajcarova@ivs.vs.sk).

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Odborny seminar o metode INPP, Centrum AVARE

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské