Seminár o metóde INPP

Centrum AVARE vás srdečne pozýva na odborný informačný seminár pod názvom „Poruchy učenia, správania, poruchy koncentrácie, ADHD, ADD, Aspergerov syndróm a ich neurofyziologické príčiny”.

Odborný seminár je určený pre pedagógov základných škôl, materských škôl, špeciálnych pedagógov, psychológov a pomáhajúce profesie. Jeho cieľom je oboznámenie sa s neurofyziologickými príčinami porúch učenia, správania a koncentrácie – čo je potrebné si všímať v predškolskom a školskom veku. Seminár vás taktiež oboznámi s celkom novým pohľadom na možnosť prevencie týchto porúch, ale aj na ich diagnostiku a odstraňovanie prostredníctvom metódy INPP, vytvorenej Inštitútom neuro-fyziologickej psychológie v Chestri vo Veľkej Británii.

Tento informačný seminár je vynikajúcou teoretickou prípravou na prakticky orientovaný kurz, ktorý sa bude konať 5.9.2012 v Bratislave. Lektorkou kurzu bude priamo riaditeľka Inštitútu neurofyziologickej psychológie v Chestri, UK.

[hr]

Kedy: 15. máj (utorok)

Kde: Inštitút pre verejnú správu, Scheidera Trnavského 1/A, 844 10 Bratislava – Dúbravka

[hr]

Program:

8:45 – Registrácia

9:00 – Metóda INPP a neurofyziologické príčiny porúch učenia, správania, koncentrácie, ADHD, ADD

 • Prečo je pohyb taký významný – vestibulárny systém a jeho dôležité postavenie vo vývine dieťaťa
 • Vývin primitívnych reflexov

12:30 – Obedová prestávka

13:00 – Aberantné reflexy a ich dopad na učenie, správanie a koncentráciu

 • Ako spoznať prípadné štrukturálne oslabenie centrálneho nervového systému, ktoré spôsobuje dieťaťu ťažkosti – čo si môžete všímať
 • Diagnostika a terapia – aké sú možnosti
 • Školský program INPP a jeho aplikácia

15:30 – Záver

Lektor: Mgr. Katarína Sipos, Centrum AVARE

 

Pokyny:

 • Účastnícky poplatok za odborný seminár je 29 €.
 • V poplatku je zahrnuté občerstvenie. Účastnícky poplatok vraciame iba v prípade zrušenia semináru!
 • Prihláseným potvrdíme účasť emailom po obdržaní prihlášky. Po vyplnení prihlášky vám budú taktiež zaslané emailom inštrukcie k platbe účastníckeho poplatku.
 • V prípade vášho záujmu je možné si v Inštitúte pre verejnú správu objednať obed. Môžete tak urobiť v deň seminára do 9:00 h priamo na mieste. Cena obedu je 4,32 €. Dalšie informácie ohľadne stravy vám poskytne p. Bajcarová na telefónnom čísle 02 / 6010 2385.
 • Po skončení semináru účastníci obdržia osvedčenie o jeho absolvovaní.
 • V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii na emailovej adrese avare@avare.sk.
Tešíme sa na stretnutie s vami!

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské