Sluchová stimulácia podľa dr. Johansena – konečne aj na Slovensku !

Individualizovaná sluchová stimulácia podľa dr. Johansena (tiež známa ako Johansenova sluchová terapia – JIAS), bola vyvinutá v Dánsku. Jej autorom je dr. Kjeld Johansen, riaditeľ Baltického dyslektického výskumného laboratória. Táto terapia bola vyvinutá z pôvodného diela Christiana A. Volfa.

JIAS bola vytvorená za účelom stimulácie nervových dráh smerom do / a v rámci mozgu. Je zameraná predovšetkým na dráhy a spojenia vedúce medzi pravým uchom, ktorým sú najčastejšie prijímané informácie z vonkajšieho prostredia a ľavou mozgovou hemisférou, do ktorej sú obvykle ďalej posielané do hlbších oblastí spracovávania (primárne sa jedná o dominantné rečové centrum, ktoré má takmer 98% populácie uložené v ľavej hemisfére).

Rôzne formy štúdií a vyšetrení mozgu potvrdili, že tento spôsob stimulácie produkuje zvýšený počet nervových spojení v podobe dendritov a synapsií. Spojenia v rámci jazykových centier preto prebiehajú rýchlejšie, čím sa spracovávanie jazyka stáva oveľa efektívnejšie.

Zlepšuje sa koncentrácia a porozumenie, informácie sa spracovávajú podstatne rýchlejšie. Dieťa tak nemá viac pocit, že je „zahltené“ množstvom informácií, ktoré nedokáže efektívne a rýchlo spracovať. Je schopné spracovať viac informácií naraz, čím sa výrazne zlepšuje čítanie a písanie, pretože zvuková analýza slov už nepredstavuje tak významný problém.

Johansenova sluchová terapia môže byť prínosom pre deti, mládež a dospelých s rôznymi rečovými a/alebo jazykovými problémami, prejavujúcimi sa na úrovni tak verbálnej (slovnej), ako i písomnej (vrátane špecifických porúch učenia a dyslexie)
.

Deti, pre ktoré čítanie a písanie predstavujú problém, dokážu po absolvovaní tejto terapie ľahšie analyzovať zvukovú štruktúru slov, čo môže spoločne s kvalitne zameranou výučbou a adekvátnym prístupom zo strany školy výrazne napomôcť k ich zvýšenej gramotnosti.
Táto terapia je vhodná pre všetky vekové kategórie.  U starších jedincov však môže program trvať dlhšie v porovnaní s mladšími ľuďmi.

V prípade, že má dieťa alebo dospelý potvrdené neuro-fyziologické príčiny jeho ťažkostí, táto metóda je vynikajúcim a efektívnym doplnením INPP metódy. Navzájom sa dopĺňajú, nepôsobia rušivo, kontraproduktívne, ani nezaťažujú dieťa viac, než by bolo žiaduce.

Sme zatiaľ jediným centrom na Slovensku, ktoré takýto druh intervencie poskytuje.

Tešíme sa na vašu návštevu, ale predovšetkým na deti, ktorým sa opäť o čosi ľahšie budú zvládať svoje každodenné školské trápenia.

Sluchová stimulácia podľa dr. Johansena

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské