Supervízia – Školský program INPP

V priebehu marca sa konalo supervízne stretnutie ohľadne aplikácie Školského programu INPP v praxi. Zišla sa veľmi príjemná a vcelku početná skupinka ľudí z praxe.

Sme vďační za takýto poctivý prístup našich kolegov z praxe, za ich záujem robiť veci správne a precízne.

Vopred sme sa na ich otázky pripravili a na stretnutí sme si ich všetky postupne zodpovedali. Vrátili sme sa k diagnostickým testom, k ich skórovaniu. Taktiež sme si prešli obidva kresebné testy a na drobné sme si rozobrali spôsob skórovania a to, čo všetko je potrebné si všímať.

Pripomenuli sme si všetky intervenčné cviky, počet ich opakovaní, aj spôsob, ako ich kombinovať. Prebrali sme si problematiku potenciálnych vedľajších prejavov programu – ako ich rozpoznať a ako vedieť, či môžu alebo nemôžu súvisieť s programom INPP.

Strávili sme spoločne zopár príjemných, užitočných hodín. Sme vďační za takýto poctivý prístup našich kolegov z praxe, za ich záujem robiť veci správne a precízne. Je radosť s vami pracovať!

Účastníci prejavili záujem o ďalšie supervízne stretnutie, ktoré by sa malo na základe vzájomnej dohody konať začiatkom budúceho školského roka. Už teraz sa teda tešíme na najbližšie stretnutie!

Dovtedy vám prajeme krásne dni plné úspechov a radosti :-)

Ďalšie zaujímavé články

Čo je emočná zrelosť?

Čo je emočná zrelosť?

Emočná zrelosť je jedným z kľúčov k harmonickému životu. Emocionálna zrelosť je schopnosť jednotlivca zvládať