Supervízne stretnutie II. – Školský program INPP a jeho aplikácia v praxi

Dňa 19.9.2013 sa konalo druhé supervízne stretnutie na tému „Školský program INPP a jeho aplikácia v praxi“.

Na stretnutí sa zišli účastníci, ktorí už program aplikujú prvý alebo druhý školský rok, ale i takí, ktorí ešte len s aplikáciou plánujú začať. Supervízne stretnutie sa teda nieslo v duchu overenia si poznatkov z praxe, ale aj v duchu informácií ako k aplikácii pristupovať od začiatku, na čo si dať prípadne pozor a čomu sa vyhnúť.

supervizia-skolsky-program-inpp-19-9-2013-004

Bolo citeľné, že otázky, ktoré účastníci kládli, boli založené na ich praktických skúsenostiach, čomu sme sa veľmi tešili. Už sme sa nezaoberali uisťovaním sa ako správne testovať, či vyhodnocovať skóre. Skôr sme s účastníkmi debatovali o prínosoch Školského programu INPP v ich konkrétnej praxi, alebo aj úskaliam, ktoré so sebou prináša. Dostali sme sa aj ku konkrétnym príkladom detí, ktoré program nezvládajú, brzdia skupinu ostatných detí a povedali sme si alternatívne riešenia takýchto situácií.

Prešli sme si opäť väčšinu cvikov a pripomenuli sme si počet opakovaní a spôsob, akým je ideálne cviky zostavovať do cvičebných sérií. Zaoberali sme sa aj možnosťou aplikácie cvičebného programu v materskej škole. Venovali sme sa aj zdravotným kontraindikáciám k zaradeniu dieťaťa do programu a tomu, ako v daných situáciách postupovať.

Tri hodiny supervízie ubehli ako voda. Ani sme sa nenazdali a bol koniec stretnutia. Sme vďační za váš poctivý prístup k aplikácii tohto úžasného programu v školách, za vašu snahu a neraz i trpezlivosť, či už s deťmi, alebo aj s rodičmi. Veľmi radi vám budeme nápomocní aj v budúcnosti, kedykoľvek to budete potrebovať. Ďakujeme za vašu účasť a tešíme sa na stretnutie v budúcnosti!

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské