Video záznam z kurzu „Školský program INPP“ (09/2012)

V septembri 2012 sme organizovali spoločne s The Institute of Neuro-Physiological Psychology v Chesteri kurz s názvom „Školský program INPP„. Školský program INPP je vývinový pohybový program zameraný na rozvoj motoriky, koordinácie a rovnováhy detí, v dôsledku čoho sa výrazne zlepšujú školské zručnosti ako čítanie, písanie a koncentrácia. Tento kurz bol určený predovšetkým pedagógom základných škôl, špeciálnym pedagógom, psychológom, sociálnym pedagógom a pediatrom. Účastníkov bolo takmer 100 a program bol skutočne bohatý.

Prvý deň bol venovaný teórii, ktorú odprednášala Sally Goddard Blythe. Účastníci sa dozvedeli zaujímavé informácie o vestibulárnom systéme a jeho vplyve na školské zručnosti ako čítanie, písanie atď. Povedali sme si veľa o motorickom vývine, o vplyve normálnych reflexov na celkový vývin dieťaťa. Taktiež sme sa venovali dôsledkom ich aberantného pretrvávania. Druhý deň bol určený výhradne praktickému nácviku diagnostických testov a cvičeniam, na ktorých samotný program v podstate stojí.

Po skončení kurzu boli účastníci dostatočne pripravení do praxe. Už sa k nám dostávajú aj spätné väzby z mnohých škôl, kde program začali realizovať. Rovnako ako aj vy, aj my sa tešíme z vašich úspechov, ktoré pri aplikácii tohto programu zažívate!

Pre tých z vás, ktorí ste sa kurzu nezúčastnili, ponúkame možnosť pozrieť si krátky video zostrih. Budete si tak môcť urobiť reálnu predstavu o tom, akým spôsobom kurzy vedie a organizuje naše centrum, ktoré má ako jediné na Slovensku plnohodnotnú prax v rámci INPP metódy. Je to metóda, ktorou sa dá veľmi účinne pomôcť, ale môže sa stav dieťaťa aj zhoršiť, pokiaľ s ňou narábame neodborne a neprofesionálne.  Preto dbáme na vysokú úroveň prípravy našich účastníkov.  Na konci celého procesu sú deti. Naše centrum si túto skutočnosť výrazne uvedomuje. Preto ako jediné na Slovensku robí kurz dlhší ako jeden deň. Sme presvedčení, že kvalitné vzdelanie v tak vysoko odbornej metóde, sa za jeden deň získať jednoducho nedá.

[box type=“info“]Kurz školského programu budeme v budúcnosti pravidelne opakovať. Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa ktoréhokoľvek z našich kurzov či prednášok, napíšte nám na avare@avare.sk, alebo nás telefonicky kontaktujte.[/box]

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Ďalšie zaujímavé články

Čo je emočná zrelosť?

Čo je emočná zrelosť?

Emočná zrelosť je jedným z kľúčov k harmonickému životu. Emocionálna zrelosť je schopnosť jednotlivca zvládať