Vitamíny a ich dôležitosť pre zdravý vývin

Dnes už môžeme považovať za známy fakt, že vnútroné prostredie organizmu matky veľmi výrazne ovplyvňuje prospievanie dieťaťa v jej lone.  Za menej známy fakt, resp. téma, o ktorej sa hovorí o niečo menej, považujeme význam nutričnej rovnováhy matky už pred samotným počatím, nielen  počas tehotenstva. Následky na vyvíjajúci sa plod v podobe narušenia tejto rovnováhy, môžu byť rôzne a u niekoho sa prejavia viac, u iného menej.

Vo Veľkej Británii existuje organizácia s názvom Foresight (http://www.foresight-preconception.org.uk/), ktorá sa okrem iného zaoberá aj zabezpečením čo možno najlepšej rovnováhy organizmu obidvoch budúcich rodičov, aby sa zvýšila pravdepodobnosť bezproblémového tehotenstva, narodenia zdravého dieťatka a naopak znížilo riziko predčasných pôrodov, nízkej pôrodnej hmotnosti, riziko potratov a pod. ktorá odpozorovala nasledovné:

„Nedostatok zinku je častá najmä u malých chlapcov, ktorých matky užívali antikoncepčné tabletky alebo mali zavedené vnútromaternicové teliesko krátko pred ich počatím. Chlapci potrebujú 5x väčšie množstvo zinku počas vývinu v maternici v porovnaní s dievčatami (pre správny rast semeníkov). Z toho dôvodu najmä chlapci najčastejšie trpia jeho nedostatkom. Toto môže vyústiť  do oslabeného rastu a všeobecného vývinu tak pred, ako aj po narodení. Jedným z ďalších dôsledkov môžu byť koliky, bolesti bruška, hnačky, problémy so saním či neskorší nástup prerezávannia zúbkov a ostatných medzníkov vo vývine. Rovnako tak môže byť ovplyvnený celkový vývin po fyzickej, či psychickej stránke.

Hyperaktivita, dyslexia a problémy so správaním následne oslabujú výkon dieťaťa v škole, celkový rast a obdobie puberty môže byť oneskorené a/alebo neukončené.“

Rozbory úrovne vitamínov a minerálov u detí s diagnostikovanou hyperaktivitou preukázali, že mnoho detí s ADHD malo veľmi nízku hladinu zinku. Toto zistenie môže byť do určitej miery vysvetlením, prečo je výskyt hyperaktivity u chlapcov od raného veku štatisticky vyšší ako u dievčat. U dievčat sa príznaky nízkej úrovne zinku začínajú prejavovať neskôr, približne od 9. roku života, kedy vaječníky začínajú byť aktívne funkčné v súvislosti s prípravou na neskoršie obdobie puberty.

Často ide o deti, ktoré sa prejavujú rôznou škálou drobnejších ochorení, málo spávajú v noci, častejšie trpia na opakované infekty dýchacích ciest a/alebo stredného ucha, potravinové intolerancie, alergické reakcie v podobe ekzémov či astmy, nočnými morami, alebo sú príliš náročné svojimi požiadavkami, čím sebe i rodičom spôsobujú neľahké časy.

(zdroj: Sally Goddard Blythe: What Babies and Children Really Need, Hawthorn Press, 2008)

Zinok je len jedným z vitamínov potrebných pre správny rast a vývin. Vitamíny a ich funkcie sú navzájom prepojené – keď je jedného málo, zvyšuje sa hladina iného a naopak. Z tohto dôvodu je veľmi potrebné poznať ich jednotlivý význam a požadovanú úroveň v organizme. Mnoho z nás len na základe toho, že z médií počuje alebo prečíta, že je to vhodné, začne deťom podávať rybí tuk, vitamín C alebo zinok. Za bežných okolností nám však chýbajú zvyšné dôležité informácie o aktuálnej úrovni ostatných vitamínov či minerálov. Výsledkom môže byť v horších prípadoch dokonca zhoršený stav dieťaťa. Z toho dôvodu je veľmi vhodné v prípade podozrenia na poškodenie nutričnej bázy nechať si urobiť odborný laboratórny rozbor a na základe odporúčaní nastaviť adekvátny podporný program, aby sme mali istotu, že pre dieťa robíme naozaj to, čo je pre neho najlepšie.

 

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské