Aktuality

sep 13

Martin v tomto videu umožňuje vidieť ťažkosti s čítaním, akým trpia dyslektici. Ako dizajnér, ktorý sám trpí dyslexiou, vytvoril špeciálny font – Dyscont, ktorý mu pomohol zmierniť množstvo sprievodných problémov a urobil preňho čítanie oveľa menším bojom. Hovorí aj o tom, ako pri dyslexii nesprávne navzajom komunikujú hemisféry. Aj z tohto dôvodu sa nám osvedčilo pri tejto poruche čítania kombinovať s našimi klientmi dva intervenčné prístupy – sluchovú stimuláciu JIAS a pohybový program zvaný „Bilaterálna integrácia“, ktorý výrazne napomáha efektívnemu prepájaniu obidvoch hemisfér. Programy využívame tak u detí, ako aj u dospelých klientov.

jún 12

Zdroj: © 2015 Gretchen L. Schmelzer, PhD

Tento článok je pre všetkých rodičov, ktorí prežili ťažké detstvo či ťažké roky kvôli traume (akokoľvek ju definujete), zanedbaniu, vojne – najmä, ale nie výlučne, ako deti. Toto je pre tých, ktorí urobili všetko nevyhnutné, aby prežili a dostali sa na správnu cestu. Dokázali ste to s veľkou dávkou odhodlania a úsilia. Váš život je pokojný, dobrý. Ako rodič sa teraz snažíte vychovávať svoje deti, či už sú to bábätká, tínedžeri alebo takmer dospelí ľudia.

Z pohľadu terapeuta som videla, aké ťažké to pre vás bolo, ako sa usilujete dať deťom šťastný život, hoci vy ste ho ako deti nemali.

Vyrástli ste v krajine traumy, a podarilo sa vám z nej ujsť, dostať sa do krajiny zdravia, pokoja. A práve v nej teraz vyrastajú vaše deti.

Na prvý pohľad to vyzerá ako dokonalý šťastný koniec. Rodičia sú v bezpečí, deti sú šťastné a zdravé. Už by to malo byť jednoduché, však? No nie je. Pretože ak sa vám darí, ak vychováte deti tak, že dostanú to, čo ste vy nemali, a tým nemyslím materiálne zabezpečenie, hoci aj to sa počíta. Hovorím o pozornosti, stabilite a starostlivosti. Hovorím o pomáhaní s domácimi úlohami, podporovaní školských aktivít, či uvoľnených rozhovoroch pri večeri. Hovorím o detstve, ktoré je slobodné, v ktorom sa deti veku primerane môžu zamerať sami na seba, spoľahnúť sa na vás, no aj s vami zápasiť či vás ignorovať.

Ak dieťa žije v tomto svete zdravia, je ťažké a bolestivé vedieť, že svet, v ktorom ste vyrástli vy, nikdy nepochopí. A tak sa ako rodič môžete cítiť nekonečne osamelo a rozpoltene. Na jednej strane chcete, aby vaše dieťa malo všetko, čo ste vy nemali, všetky možnosti, ktoré ste nedostali, no na strane druhej sa obávate, že si nebude vážiť, čo má, a nebude mať tú silu, ktorá vám zachránila život. Pohybovať sa medzi týmito nesmierne odlišnými svetmi je skutočne namáhavé a vyžaduje si veľa síl.

Rodičom, ktorí utrpeli nejakú psychickú traumu (a to môže byť naozaj čokoľvek), hovorím toto: ak všetko vyjde, vaše dieťa vám nikdy nebude úplne rozumieť. Bude vás milovať a učiť sa od vás, no vaše skúsenosti mu budú navždy cudzie. Keď bude dospelé, možno sa mu podarí niektoré z nich pochopiť, ale nikdy nebude naozaj vedieť, čím ste si museli prejsť. Nikdy neuvidí svet vašimi očami. To, čo vy považujete za najvzácnejší dar, bude vaše dieťa brať ako samozrejmosť. Neuvedomí si, čo všetko preňho robíte, pretože to, čo robíte je súčasťou jeho bežného života. Dieťa vníma len to, čo žije. A tak to má byť. Znamená to, že všetko robíte dobre, no môžete sa cítiť izolovaní.

Najmätúcejšie pre rodičov, ktorí utrpeli traumu býva nasledovné: detstvo nie je vždy ľahké, ani keď všetko funguje. Učiť sa je ťažké. Vyrastať je ťažké. Deti bojujú a zápasia. Plačú, majú záchvaty zlosti, strachujú sa, robia zle. Zosmutnejú pre maličkosti a drobné sklamania. Aj v tej najšťastnejšej domácnosti sa pravidelne striedajú ťažšie a ľahšie chvíle. Nazbierať sily na to, aby sa človek stal životaschopným, si vyžaduje veľa učenia. Rodičov po prežití duševnej traumy to môže zaskočiť. Mnoho rodičov, s ktorými som pracovala, vyjadrili podobný názor: „Myslel som si, že mať šťastné detstvo je jednoduché – nikdy by som nebol čakal, že moje deti budú prežívať ťažké chvíle, keď sa nič zlé nedeje. Nechápem ich, keď vidím, že sú rozrušené, takpovediac ‚z ničoho‘. Nerozumiem im. A oni nerozumejú mne.“

A ja sa snažím rodičom pomôcť, aby pochopili, že deti v šťastnej rodine robia pre svoj vývoj presne to, čo potrebujú. Pracujú na svojom dospievaní, nie na vašom. Vy na svojom raste, vývoji a hojení rán musíte pracovať sami, aby ste mohli podporiť rast a vývoj svojich detí.

Keď ste mali ťažké detstvo, je lákavé chcieť deťom dať také, aké ste vy nedostali. Najdôležitejšie, čo však treba urobiť, je dať im to, čo potrebujú. Každé vaše dieťa bude potrebovať niečo iné – rozdielny prístup k výchove ako ste potrebovali vy, či dokonca ako potrebujú jeho súrodenci. Úzkostlivejšie dieťa napríklad potrebuje inú výchovu ako to odvážnejšie.

Najväčšie obete ťažkého detstva sú emócie. Ak vyrastáte v traumatickom prostredí, prežijete v ňom potláčaním emócií. Keď potom máte deti, tie sú veru vskutku emocionálne, čo môže byť spúšťacím mechanizmom aj tých vašich. Ako sa teda z ničoho nič máte naučiť ovládať emócie? Vyjadríte ich slovami? Budete ich tolerovať? Jedna z najlepších kníh o emocionálnom tréningu je Ako hovoriť, aby nás deti počúvali (ako počúvať, aby nám deti dôverovali) od Adele Faber a Elaine Mazlish. Je to prehľadný, jednoduchý návod ako s deťmi komunikovať a trénovať ich pri práci s emóciami. Vo všetkých kurzoch pre terapeutov, ktoré som vyučovala, som knihu určila ako povinné čítanie, pretože dokonca aj pre nich je to najlepší návod. Keď pomáhate s emóciami deťom, môžete sa naučiť aj o svojich.

Výchova detí po prekonaní traumy je jedna z najodvážnejších vecí, čo ľudia môžu urobiť, a pritom je neviditeľná. Ak sa vám darí, nikto o tom nevie. Nikto vám nezatlieska. Ak by ste boli telesne postihnutí v dôsledku úrazu a rozhodli sa zabehnúť maratón, ľudia by povedali, že ste odvážni. No pri emocionálnych zraneniach to tak nerobíme. Tie sú neviditeľné a rodičia, ktorí sa zhostia neľahkej úlohy – vychovávať deti s láskou a cieľom – a dajú im to, čo sami nemali, sú nedocenení hrdinovia.

Jedna z najstatočnejších vecí, ktoré môžete urobiť, je vyliečiť vašu traumu, pretože s ňou môžete potláčať pocity a dostať iba maličkú časť z toho, čo dostávajú vaše deti – podporu a pomoc pri ťažkých situáciách. Terapia umožní, aby vám niekto pomohol a poučil vás o vývine dieťaťa a tínedžera; ukáže vám, čo ste stratili a získali prekonaním vašej traumy; možno vám pomôže pochopiť svet vášho dieťaťa, ten nový svet, ktorý ste vytvorili. Je jednoduchšie súcitiť s ťažkosťami detí, keď niekto súcitil aj s vašimi.

Takže vám hovorím, buďte silní a vedzte, že robíte jednu z najťažších činností, akej som kedy bola svedkom. Zrejme sa cítite osamelí, ale nie ste sami. Vaša odvaha a statočnosť vytvárajú lepší svet nielen pre vaše deti, ale aj pre nadchádzajúce generácie, a rovnako zlepšujú aj celý svet ako taký. A popritom, ako učíte svoje deti o láske, súciťte aj so sebou, milujte sami seba a aj cestu, ktorou kráčate.

 

© Preklad: Mariana Jomová pre Centrum AVARE, s.r.o.

mar 17

Alzheimerova choroba: hudba a meditácia môžu zlepšiť skorý pokles kognitívnych funkcií FreeMusicNotesVector

Meditácia a programy na počúvanie hudby ukazujú sľubné výsledky pri zlepšení kognície a pamäte u dospelých so subjektívne ubúdajúcimi kognitívnymi funkciami podľa nedávnej uverejnenej štúdie v časopise Journal of Alzheimer´s Disease.
Objavujúce sa dôkazy naznačujú, že subjektívny pokles kognitívnych funkcií (SCD), by mohol predstavovať predklinické štádium Alzheimerovej choroby alebo nezdravé starnutie mozgu. Alzheimerova choroba totiž postihuje viac ako 5 miliónov ľudí v Spojených štátoch.

Dr. Kim Innes, profesor epidemiológie na West Virginia University v Morgantown a jeho kolegovia mali za cieľ posúdenie účinkov dvoch zmyslovo-telesných cvičení – Kirtan Kriya meditácia a počúvanie hudby – na kognitívny prísun u ľudí s SCD.
Kirtan Kriya je forma jógy, ktorá spája praktizovanie sústredeného dýchania, spev, pohyby prstov a vizualizácie. Ľudia, ktorí cvičia jógu tvrdia, že tento druh meditácie stimuluje všetky zmysly človeka a pridružených oblastí mozgu.
Cvičenie 12 minút denne Kirtan Kriya napomáha osobám myslieť jasnejšie, zlepšuje pamäť, kvalitu spánku, znižuje stres a zlepšuje ako krátkodobo, tak aj dlhodobo psychické zdravie, zaostruje našu pozornosť a našu koncentráciu. Terapeutické programy počúvania hudby dokážu zmierniť stres, znížiť úzkosť a znižujú nepokoj u ľudí s Alzheimerovou chorobou. Okrem toho hudba dokáže zlepšiť náladu, stimuluje pozitívne interakcie, uľahčuje kognitívne funkcie a napomáha koordinovať pohyby.

Predchádzajúce výskumy tímu West Virginia sa domnievajú, že oba zásahy Kirtan Kriya a počúvanie hudby zlepšuje spánok, náladu, pohodu a kvalitu života. Tieto zlepšenia boli obzvlášť významné v meditačnej skupine ľudí.

Funkcia pamäte, kognitívna výkonnosť zlepšená intervenciami

V tejto novej štúdii, Innes a jej tím 60 dospelých s SCD meditujú alebo využívajú terapeutické programy na počúvanie hudby.
Účastníci boli požiadaní, aby vykonávali svoju činnosť 12 minút denne po dobu 3 mesiacov a ďalších nasledujúcich 3 mesiacov, ak si to želajú. Kognitívne funkcie a pamäť sledovali na začiatku štúdie a po 3 a 6 mesiacoch.

Výsledky štúdie preukázali významné zlepšenie subjektívnych pamäťových funkcií a objektívne kognitívnych funkcii v oboch skupinách – hudobnej aj meditačnej skupine.
Oblasti kognitívnych funkcii, ktoré využívali, boli tie, ktoré by mohli byť ovplyvnené v predklinických a skorých štádiách demencie, ako je pozornosť, exekutívne funkcie, rýchlosť spracovania a pamäť.

Rovnako ako u tímu predchádzajúcej štúdie, pamäť a kognitívne ciele, boli zachované alebo dokonca zlepšené po dobu troch mesiacov po intervencii. Autori štúdie píšu: „závery tejto predbežnej kontrolovanej štúdie naznačujú, že meditácia a počúvanie hudby môžu výrazne zvýšiť funkcie pamäte a kognitívnu výkonnosť u dospelých s SCD a môžu ponúknuť zlepšenie výsledkov v tejto populácii.“

Výsledky štúdie ukazujú, že Kirtan Kriya meditácie a hudobné programy by mohli byť užitočnou intervenciou pre zlepšenie nálady, spánku a kvality života u dospelých s SCD, ako aj poskytnutie pomoci s pamäťou a kognitívnou výkonnosťou.

Možno príde deň, kedy za pomoci verejnej odbornosti zrealizujeme štúdiu aj v našich končinách, a pokúsime sa pomôcť ďalšej skupine ľudí prostredníctvom sluchovej stimulácie JIAS podľa dr. Kjelda Johansena.

Originál článku: http://www.medicalnewstoday.com/articles/315464.php
Preklad a korekcia: Gálová Hana, Mgr. Sipos Katarína
Preklad: © Centrum AVARE, s.r.o.

feb 16

Autizmus môže byť rozpoznateľný v mozgu podstatne skôr, než sa jeho symptómy začnú prejavovať

Sken mozgu vie odhaliť autizmus oveľa skôr, ako sa jeho symptómy začnú prejavovať, hovoria vedci. V súčasnosti vie byť deťom diagnostikovaný autizmus najskôr vo veku dvoch rokov. To je však skôr výnimkou, než pravidlom. V skutočnosti sa často stáva, že je to neskôr. Štúdia publikovaná v žurnále Nature ukázala, že počiatky autizmu sú oveľa skôr – už v prvom roku života. Zistenia môžu viesť ku skorým testom, ba dokonca terapiám, ktoré fungujú kým je mozog viac modelovateľný a plastický. Jeden zo sto ľudí má autizmus, čo ovplyvňuje správanie a čiastočne aj sociálnu interakciu.

NHS: Čo je autizmus?

Štúdia sledovala 148 detí zahŕňajúcich tie s vysokým rizikom autizmu, kvôli ich starším súrodencom postihnutých autizmom. Všetky podstúpili sken mozgu vo veku 6, 12 a 24 mesiacov.

„Veľmi skoro“

Štúdia odhalila skoré odlišnosti v časti mozgu zodpovednej za vysoký stupeň funkcií ako sú – reč – mozgová kôra – u detí, u ktorých bol následne diagnostikovaný autizmus. Dr. Heather Hazlett, jeden z výskumníkov na Univerzite v Severnej Karolíne prehlásil pre BBC: „Veľmi skoro, už v prvom roku života vidíme rozdiely na povrchu mozgovej oblasti, ktoré predchádzajú príznakom tradične spájaných s autizmom. Umožňuje nám to z časového hľadiska rozpoznať, kedy odlišnosti v mozgu u detí s vysokým rizikom autizmu nastávajú.“

Štúdia otvára možnosti veľkým zmenám pri diagnostike a liečbe autizmu. Pri skenovaní mozgu prevažne u detí v rizikových rodinách, by mohlo viesť ku skoršej diagnostike. Z dlhodobého hľadiska je tu možnosť niečoho podobného pre všetky malé deti, ak DNA testy pokročia natoľko, že sa môžu stať užitočným nástrojom pre identifikáciu detí s vysokým rizikom autizmu.

Ak autizmus vie byť diagnostikovaný skôr, potom terapie správania (napríklad tie, ktoré poskytujú rodičom nové možnosti interakcie s dieťaťom), môžu byť zaradené skôr, a teda môžu byť viac efektívne.

Skorá intervencia

Prof. Joseph Piven, ďalší výskumník projektu, sa vyjadril pre BBC: „Práve teraz máme možnosť identifikovať tých, ktorí pravdepodobne budú mať diagnózu autizmus. To nám umožňuje zvážiť intervenciu a prevenciu skôr, než sa autizmus prejaví. Myslím si, že panuje všeobecný súhlas s tým, že to pravdepodobne bude mať väčší účinok na mozog v čase, kedy je ešte viac tvarovateľný a skôr, než sa príznaky upevnia. Takže to považujeme za veľmi sľubné.“

Výskumníci vložili obrázky naskenovaného mozgu do umelej inteligencie. Tá bola schopná predvídať, u ktorého z detí sa vyvinie autizmus až s 80%-nou presnosťou.

Carol Povey, riaditeľka Národného Autistického Spoločenského Centra pre Autizmus, povedala: „Je možné, že MRI skenovanie tohto typu by mohlo byť vyvinuté za účelom pomoci rodinám, ktoré už autistické dieťa majú, na sprístupnenie skoršej diagnózy pre ich ďalšie deti. Toto by znamenalo, že tieto deti by dostali podporu tak skoro, ako je to len možné.“ Avšak tároveň varuje, že autizmus sa prejavuje rôznymi spôsobmi a „nie každý test je schopný identifikovať autizmus u všetkých detí“.

Autor článku: James Gallagher Health and science reporter, BBC News website
Preklad: Hana Gálová, Mgr. Katarína Sipos / Centrum AVARE, s.r.o.
Zdroj: http://www.bbc.com/news/health-38955872

feb 02

Touto cestou vás pozývame na odborný seminár pre širokú verejnosť o individualizovanej sluchovej stimulácii JIAS, ktorá je celosvetovo považovaná za vysoko efektívnu a účinnú intervenčnú metódu, ktorá vykazuje veľmi dobré výsledky pri nasledovnej symptomatike:

 • Zlepšenie konverzačných zručností
 • Jednoduchšie a ľahšie čítanie a písanie
 • Jednoduchšie vysporadúvanie sa so zvukmi okolia (okolitý ruch, hluk atď) = menšia vyrušiteľnosť
 • Zlepšenie koncentrácie
 • Zlepšenie zapamätania počutého
 • Ľahšie učenie sa novým slovám
 • Jednoduchšie spracovávanie a nasledovanie inštrukcií
 • Rozpoznávanie emócií druhých ľudí
 • Zlepšenie kvality spevu, lepšie udrží melódiu
 • Ľahšie porozumenie vtipov
 • Reč sa stáva menej váhavá, je výraznejšia
 • Zvýši sa sebavedomie a sebadôvera
 • Stráca sa plochý monotónny hlas
 • Lepšia diferenciácia podobne znejúcich slov
 • Menší výskyt zamieňania písmen, otáčania písmen pri čítaní, ale aj písaní
 • Zlepšenie porozumenia čítaného textu
 • Znižuje sa počet pravopisných chýb

Dr. Kjeld JohansenTento seminár je jedinečnou, a pravdepodobne aj jedinou príležitosťou, ako sa stretnúť osobne so samotným zakladateľom tejto úžasnej metódy, vypočuť si jeho fascinujúcu prednášku o dyslexii, mozgu, hudbe, jazyku, a o tom ako to všetko spolu súvisí.

Ak ste rodič, špeciálny pedagóg, psychológ, učiteľ, sociálny pracovník, lekár, určite bude pre vás veľmi prínosné vypočuť si zaujímavé informácie o tom, prečo niektoré deti môžu v školských zručnostiach zlyhávať, prečo im treba veľa krát veci opakovať, prečo sa nesústredia, alebo si nedokážu zapamätať povedané.

Program:

 • 8:30 – Registrácia
 • 9:00 – Základné informácie o metóde JIAS
  lektorka: Mgr. Katarína SIPOS (Centrum AVARE)
 • 10:45 – Prestávka
 • 11:00 – História sluchovej stimulácie, vznik JIAS, Dyslexia
  lektor: Dr. Kjeld Johansen
 • 12:30 – Obedová prestávka
 • 13:30 – Sluchové a znakové spracovávanie, mozog, hudba a jazyk
  lektor: Dr. Kjeld Johansen
 • 15:00 – Prestávka
 • 15:15 – Priestor pre otázky
 • 16:15 – Záver semináru

Termín:

Odborný seminár sa bude konať 22. marca 2017 v Bratislave v Hotel Medium Student House na Tomášikovej ulici 34 (mapka).

 

Cena:

Cena za odborný seminár je 38,- EUR na osobu. V prípade prihlásenia viacerých osôb, prihláste každú osobu samostatne. Na seminár je nevyhnutné sa prihlásiť vopred vyplnením nižšie uvedenej prihlášky. Uzávierka prihlášok je 15. 3. 2017 a počet miest je z kapacitných dôvodov limitovaný.

nov 28

S radosťou vám oznamujeme, že prinášame na Slovensko ďalší kurz, prvý svojho druhu, týkajúci sa tzv. funkčnej, alebo behaviorálnej optometrie. Lektorkou bude popredná odborníčka na danú tému dr. Marianne Wiendl z Nemecka. Kurz bude simultánne tlmočený do slovenčiny. Rovnako aj študijný materiál dostanete v slovenskom jazyku.

behavioralana-optometria

Jedná sa o praktický, 3-dňový kurz, ktorý vás pripraví na prácu s vizuálnym tréningom, ktorý budete môcť hneď aplikovať v praxi.

Vizuálny tréning / funkcionálna / behaviorálna optometria sa zaoberá funkčnými vadami, ktoré sa objavujú u zdravých očí z dôvodu nesprávnych návykov pri pozeraní, alebo z dôvodu narušeného vývinu, a môžu viesť k problémom vo vizuálnom vnímaní. Vizuálne vnímanie sa vyvíja od narodenia až po starobu. Tento vývin nie je vekovo ohraničený, pretože vidieť, to nie je len fyzika, alebo fyziológia, ale vidieť je v prvom rade archív skúseností uložených v mozgu. Preto sa vizuálne problémy nedajú vždy riešiť zásahom len na jednom mieste (napr. dioptricky), ale je potrebné zmeniť návyky pri pozeraní celkovo.

Funkčná optometria sa zameriava práve na zladenie a spoluprácu očí v týchto štyroch oblastiach: motorika očí, vergencie, akomodácia a vizualizácia. Vizuálnou analýzou sa v rámci programu zisťuje výkonnosť očí v menovaných oblastiach, ich prípadné nedostatky a koordinácia. Funkčné poruchy a deficity v týchto čiastkových oblastiach môžu viesť k výraznému vizuálnemu stresu.

Často sa v praxi stretávame s deťmi, ktorých ťažkosti s čítaním, písaním, koncentráciou a.i. úzko súvisia s narušeným zrakovým vnímaním. Nemusí sa primárne jednať o problém s ostrosťou videnia. Jedná sa hlavne o to, že spolupráca obidvoch očí nefunguje optimálne, a tým pádom mozog nedostáva korektné informácie na spracovanie a vyhodnocovanie. Sú to väčšinou deti, ktoré majú narušenú zrakovú percepciu, vizuo-motorickú koordináciu, či zrakové vnímanie priestoru, figúru pozadia a pod.

Viac o behaviorálnej optometrii nájdete tu.

Počet osôb je limitovaný na 20.
V prípade úhrady účastníckeho poplatku do 30.1.2017 je výška kurzovného 415€.
V prípade úhrady účastníckeho poplatku do 15.3.2017 je výška kurzovného 435€.
V prípade úhrady účastníckeho poplatku po 15.3.2017, je výška kurzovného 455€.

V prípade vášho záujmu vyplňte prosím prihlášku.

Ďakujeme a veľmi sa tešíme sa stretnutie s vami 🙂

mar 07
Pre každého rodiča je vývin jeho dieťaťa zrejme tou najdôležitejšou súčasťou a povinnosťou v živote. Snažíme sa urobiť to najlepšie ako vieme, snažíme sa robiť čo najmenej chýb. Vzdelávame sa, načúvame rozhovorom iných, porovnávame, kladieme si otázky a snažíme sa nachádzať odpovede. A až príliš často sme dnes zmätení pod vplyvom toho enormného množstva rozmanitých informácií.
 
Na niektoré otázky však jestvujú jednoznačné odpovede. Dáme vám tip na tri z nich:
 
1. Pomáhate dieťaťu v jeho rečovom vývine, keď v komunikácii s ním šušlete, používate príliš veľa zdrobnelín a používate príliš prehnanú mimiku?

Odpoveď je jasná. NIE. Šušlaním poskytujete dieťaťu veľmi nevhodný rečový vzor. Navyše na šušlanie nie je žiadny racionálny dôvod. Dieťa ho nepotrebuje. Učí sa poznávať slová, jazyk, učí sa porozumieť vám. Prečo chcete, aby sa učilo porozumieť slovám, ktoré sú nezrozumiteľné a v skutočnosti znejú celkom inak, než ako mu ich predkladáte? Tento zlozvyk je vhodné si uvedomiť čo najskôr a veľmi rýchlo zaradiť v jeho používaní spiatočku. V opačnom prípade si raz možno budete musieť spytovať svedomie, že ste dieťaťu dopomohli k nesprávnej výslovnosti, s ktorou budete neskôr nútení podstupovať logopedickú intervenciu.

 

hanna
 
2. Má používanie plurálu v komunikácii s inými, keď hovoríme o svojom dieťati nejaký nevypovedaný, skrytý význam?
Odpoveď je taktiež zrejmá. ÁNO, má. Pýtate sa aký? Skúste si položiť otázku prečo nehovoríte podobným štýlom o nikom inom vo vašom živote ako o dieťati. Keď použijete vyjadrenie typu „My sme dnes celú noc pekne spinkali a vôbec sme neplakali!“, čo to vypovedá o vás? Dovtípime sa, že hovoríte o tom, ako vaše dieťa prespalo celú noc bez toho, aby plakalo. Z toho sa môžeme s vami spoločne potešiť. Prebdené noci a prerušovaný spánok pozná snáď každý jeden rodič a opak vie preto patrične oceniť. Avšak to, čo sa dovtípiť nemusíme, ak si to neuvedomíme je, že nám tým vyjadrujete vaše vlastné pomyselné zväzovanie dieťaťa. Väčšinou tým nevedomky hovoríte aj to, že ste na svoje dieťa príliš naviazaný a máte problém sa od neho odpútať, brať ho skutočne a vážne ako plnohodnotnú samostatnú bytosť, ktorej ste vy len sprievodcom v jej živote. Pupočná šnúra bola prestrihnutá pri pôrode. No tá pomyselná týmto spôsobom komunikácie ostáva. Dôsledkom môže byť aj znížená sebadôvera dieťaťa v jeho vlastné schopnosti, problém odpútať sa od rodičov, mať vlastné názory, nebáť sa ich prezentovať a stáť si za nimi. Výsledkom môže byť zvýšená úzkosť dieťaťa pri požiadavke urobit vlastné rozhodnutie a dotiahnuť ho do konca.
Nie, nie sme tým vinní. Tak nás to učili a považujeme to za bežné. Avšak je veľmi múdre a užitočné sa nad tým zamyslieť, či nie je zrelšie a dospelejšie povedať jednoducho „Anička dnes prespala celú noc a ani nezaplakala. Obidve sme sa dobre vyspali a cítime sa oveľa lepšie!“. „Počujete“ ten rozdiel v tom, ako to znie?
 
3. Má privlastňovanie si rozhodnutí, výkonov či správania dieťaťa rodičom nejaký skrytý význam? Má výpovednú hodnotu, keď počujete rodiča povedať: „On mi domov nosí v poslednej dobe samé trojky!“?
Odpoveď je opäť jednoznačná. ÁNO, má.
Možno to nebude znieť nijako vábne, a možno to niektorých rodičov aj podráždi a nebudu súhlasiť. Avšak pravdou je, že takýto spôsob vyjadrovania je do istej miery vyjadrením mocenského postoja k dieťaťu. Nie zdravo mocenského v zmysle, že sme rodičia, ktorí určujú hranice a prirodzeným správaním, rozhodnutiami a konaním sa stávajú pre dieťa autoritou. Ale mocenským v zmysle, že my sme tí, ktorým dieťa nejakým spôsobom „slúži“, napĺňa naše očakávania. Ako inak by tomu mohlo dieťa aj rozumieť, keď nás počuje o ňom takto hovoriť? Nadobúda dojem, že to, čo robí, robí preto, aby uspokojil rodiča, aby vyhovel predovšetkým jemu a jeho predstavám. Jednoducho povedané, aj takto sa dá pomaly a postupne zasievať semienko nesamostatnosti, zníženej sebaúcty a nedostatočnej motivácie.
Obvykle je to však ešte zamotanejšie, pretože v pozadí takého vyjadrenia môže pokojne stáť aj vyjadrenie obavy o to, ako sa budú študijné výsledky dieťaťa vyvíjať, koľko námahy a energie nás ešte bude stáť, aby sme mu v celom procese obstojne prechádzať školskými povinnosťami pomohli.
Pravdou však je, že deti neslúžia nám. Ani nám nenosia domov známky. Nosia ich v prvom rade sebe. A v momente, ako sa nám podarí uchopiť a pochopiť formu moci, ktorú nad dieťaťom máme (pretože my ju reálne do istej miery máme), môžeme byť dieťaťu od toho momentu nápomocní oveľa viac, pretože mu umožníme porozumieť tomu, že to, čo robí, ovplyvňuje primárne jeho vlastný život, v ktorom ho my len dočasne sprevádzame. Život, v ktorom sa nám prestane zodpovedať za relatívne krátky čas. Život, v ktorom chceme, aby bolo samostatné, kreatívne, aby robilo správne rozhodnutia, bolo úctivé, a tak akosi správne a zrelo nezávisle od kohokoľvek a čohokoľvek.
Čo nám však bráni zhodnotiť situáciu nasledovne?: „Janko dostáva v poslednej dobe horšie známky. Vidím, že sa mu nedarí napriek námahe, ktorú do prípravy spoločne vkladáme. Mám obavu, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. Niekedy som už unavená a chcela by som, aby to bolo všetko aspoň o niečo jednoduchšie.“
Aj v tomto prípade „počujete“ ten rozdiel?
 

Uvedomením si týchto zažitých, vžitých a relatívne jednoduchých komunikačných vzorcov, môžeme pomôcť nielen správnemu rečovému vývinu dieťaťu, ale môžeme pomôcť aj zdravému vývinu jeho osobnosti a v nemalej miere rozvoju aj nás samých. Lebo deti sú jednoznačne tými najlepšími učiteľmi, ak sa nebojíme dostatočne si otvoriť oči, srdce a prehodnocovať svoje názory, správanie a postoje.

Autorka článku: Mgr. Katarína Sipos, Centrum AVARE, s.r.o.

nov 24

Praktický kurz „Školského programu INPP“  a „Infoseminár o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena“.

PONÚKANÉ VZDELÁVANIA EŠTE NEMAJÚ NAPLNENÝ MINIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV POTREBNÝCH NA ICH REALIZÁCIU. PREPOŠLITE POZVÁNKU ĎALEJ (NIEKOMU, KOHO BY MOHLA ZAUJAŤ) A POMÔŽTE NÁM NAPLNIŤ MINIMÁLNU KURZOVÚ KAPACITU A UMOŽNIŤ TAK REALIZCIU KURZU. VOPRED ĎAKUJEME!

V termíne 3.-4. februára 2016 sme pre vás pripravili kombinované vzdelávacie podujatie, v rámci ktorého bude v  realizovaný praktický kurz „Školský program INPP“ a následne počas popoludnia druhého dňa bude realizovaný „Informačný seminár o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena“. (Touto kombináciou chceme výjsť v ústrety účastníkom, ktorí za našou vzdelávacou ponukou prichádzajú z ďaleka a nadväznosť kurzu a semináru im ušetrí ďalšie cestovanie.)

3.-4.2.2016 Kurz „Školský program INPP“ je venovaný najmä učiteľom ZŠ, či MŠ, vychovávateľom, špeciálnym pedagógom, psychológom, detským lekárom a iným. Poskytuje jedinečný nový pohľad na problematiku porúch učenia, správania, koncentrácie, na ťažšie zvládnuteľné deti, deti s oslabenou motorikou, či koordináciou a zároveň poskytuje nástroj, ktorým je možné týmto deťom pomôcť.
Kurz sa realizuje v trvaní 1,5 dňa prvý deň v čase od 9:00 do 16:30 hod.., druhý deň v čase od 8:30 do 14:00 hod.
Prvý deň
kurzu je zameraný na teóriu a je sprístupnený odbornej i laickej verejnosti.
Druhý deň
kurzu je zameraný na praktickú časť a nácvik samotného cvičebného programu (účasť umožnená účastníkom, ktorí budú program realizovať v praxi).
Absolvovanie kurzu vás oprávňuje vykonávať špecializovanú skríningovú diagnostiku a intervenčný pohybový program priamo vo vašej praxi hneď na druhý deň po skončení kurzu!
Viac informácií o praktickom kurze „Školský program INPP“ nájdete tu>>
Program kurzu>>

 

4.2.2016 popoludní nadviažeme „Infoseminárom o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johnasena“, ktorý predstaví princípy sluchového spracovávania, ozrejmí rozdiel medzi otázkou „Počuje dieťa ?“ a „Ako dieťa počuje (spracováva počuté)?“ a predstaví tiež možnosti stimulácie a optimalizácie spracovania sluchových podnetov.
Tento informačný seminár je vynikajúcou teoretickou prípravou na prakticky orientovaný kurz v Johansenovej metóde, ktorý sa bude konaťv marci 2016.
Viac informácií o „Infoseminári o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena“ nájdete tu>>
Program Infoseminára>>

Môžete sa prihlásiť na vzdelávanie ako celok za zvýhodnenú cenu, alebo na jeho jednotlivé časti. Účastníci, ktorí svoju prihlášku zrealizujú v dostatočnom predstihu, teda do 31.12.2015 budú mať uplatnené ďalšie zvýhodnenie ceny kurzovného.

KEDY?

„Školský program INPP“
3.2.2016
(streda)- 9:00- 16:30 hod.  – Teória a diagnostika
4.2.2016 (štvrtok)- 08:30- 14:00 hod. – Praktická časť

„Infoseminárom o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johnasena“
4.2.2016
(piatok)- 14:30-18.00 hod.

 

KDE?

Student house Bratislava, Tomášikova 34, Bratislava – Ružinov

 

CENY?

155,- EURkombinované vzdelávanie – kurz aj seminár s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena za kombinované vzdelávanie 145,- EUR

140,- EUR – Praktický kurz „Školský program INPP“ s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena 130,- EUR
Za určitých podmienok je možné absolvovať aj jenotlivé dni kurzu samostatne
1. deň kurzu – teória a diagnostika – 80,- EUR s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena 75,- EUR
2. deň kurzu – praktická časť – 60,- EUR s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena 55,- EUR

25,- EURInfoseminárom o metóde JIAS s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena 20,- EUR

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa jedinečeného kurzu, ktorého lektorkou bude riaditeľka Centra AVARE – Mgr. Katarína Sipos, ktorá je v oboch metódach prvou licencovanou odborníčkou s najdlhšou praxou na Slovensku.

Pozrite si bližšie informácie a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Tešíme sa na stretnutie s vami!

nov 24

JIAS zátišiePozývame vás na praktický kurz „Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena”, ktorý vám predstaví princípy sluchového spracovávania, ozrejmí rozdiel medzi otázkami „Počuje dieťa dobre?“ a „Ako dieťa počuje (spracováva počuté)?“. Predstaví možnosti stimulácie a optimalizácie spracovávania sluchových podnetov. Zároveň Vám umožní po absolvovaní kurzu a nadobudnutí technického vybavenia – audiometra, plnohodnotne aplikovať túto metódu na Vašich klientov. Je to prvý praktický kurz k metóde JIAS na Slovensku.

KEDY?

 11.- 13.marca.2016

KDE?
Student house Bratislava, Tomášikova 34, Bratislava

KTO?
Katrin Sanne, Nemecko
Katerzyna Rychetsky, Poľsko
Centrum AVARE, Slovensko

PREČO?
Sluch je jedným z našich najdôležitejších zmyslov. Umožňuje nám prístup k hovorenej reči, a tým aj ku komunikácii a sociálnym kontaktom.

JIAS tréning môže byť nápomocný pre deti, mladistvých i dospelých s nasledovnými oblasťami ťažkostí:
– ťažkosti a poruchy sluchového spracovávania a vnímania
– ťažkosti s pozornosťou a sústredením, ľahká vyrušiteľnosť rušivými zvumi okolia
– ťažkosti s čítaním a písaním – poruchy učenia v rovine dyslexie a dysortografie, ak sú podmienené oslabením auditívneho spracovávania
– oneskorený vývin reči, oslabené porozumenie reči
– vývinová dysfázia
– ťažkosti v artikulácii, tichý, nevýrazný a monotónny prejav
– ťažkosti s výraznou precitlivelosťou na zvuky, alebo pískanie v ušiach (tinnitus)
– vnútroný nepokoj, emočné výkyvy spôsobené preťažením a stresom (traumatizácia, syndróm vyhoretia)

Johansenova individualizovaná auditívna stimulácia (JIAS) je individualizovaný sluchový tréning prispôsobený presne frekvenciám počutia a hemisferálnej preferencii auditívneho vnímania u konkrétneho klienta. Program bol zostavený na základe poznatkov Dr. Kjelda Johansena v Dánsku. Úspešne sa využíva už vyše 30 rokov a medzičasom v 22. krajinách sveta.

Tréning pozostáva zo špeciálne komponovanej hudby, ktorá je prispôsobená špecificky potrebám klienta. Klient túto stimulačnú hudbu počúva vždy niekoľko týždňov pravidelne 10- 15 minút denne v domácom prostredí, cez bežne dostupný CD prehrávač a kvalitnejšie slúchadlá prekrývajúce celé ucho.

Termín kurzu
11. marec (piatok) 2015 9:00 – 17:00 hod.
12. marec (sobota) 2015 9:00 – 17:00 hod.
13. marec (nedeľa) 2015 9:00 – 16:00 hod.

Obsah kurzu
– Sluchový tréning – teoretické pozadie
– Tréningové CD nosiče podľa Johansena
– Súvislosti medzi ťažkosťami v škole/ ťažkosťami v reči a problémami s počutím
– Lateralita a auditívna lateralita
– Neuronálne spracovávanie a súvislosti s hudbou a rečou
– Testy počúvania – dôkladné sprostredkovanie teórie a praxe v malých pracovných skupinách
– Plánovanie a prevedenie individuálneho tréningového programu
– Využitie programu pri nedoslýchavosti, tinnite a hyperacusis

Benefity JIAS komunity
– úspešní učastníci kurzu sa stanú tzv. JIAS poskytovateľmi – stanú sa členmi komunity JIAS a budú profitovať  z jej aktivít
– budú mať dlhodobú podporu a poradenstvo pri indikácií CD a vyhodnocovaní výsledkov meraní u ich klientov
– budú dostávať pravidelné newslettre o novinkách, výskumoch a praktických skúsenostiach iných poskytovateľov
– budú sa môcť zúčastniť ďalších prehlbujúcich vzdelávaní (JIAS Update kurz, JIAS Supervízne stretnutie)

Predpoklady účasti a prihláška
Predpokladom účasti je ukončené vzdelanie, ktoré súvisí s obsahom kurzu. Po absolvovaní kurzu sú účastníci oprávnení poskytovať samostatne JIAS sluchový tréning, realizovať testy počúvania a objednávať JIAS stimulačné CD nosiče. Pre posúdenie sluchového spracovávania je potrebné disponovať bežne dostupným audiometrom, pričom Vám v rámci kurzu ponúkneme zvýhodnené možnosti pre jeho kúpu.

Počet účastníkov kurzu je obmedzený na 30 osôb, minimálny počet účastníkov je 20 osôb. Pri prihlasovaní rozhoduje o zabezpečení kurzového miesta poradie, v ktorom obdržíme prihlášky na kurz. Prihláška ja platná po pripísaní prihlasovacieho poplatku v sume 25,-€ na bankový účet Centra AVARE. Zostatkovú sumu je potrebné uhradiť najneskôr do 10.2.2016.

Upozorňujeme,  že kurz sa bude realizovať len v prípade,  že sa prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade zrušenia kurzu z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov,  bude kurzovné vrátené v plnej výške. Účastníkom, ktorí plánujú účasť na kurze a musia si zabezpečiť dopravu a ubytovanie preto odporúčame, aby sa pri plánovaní informovali na prípadnú možnosť storna, resp. objednávali si dopravu a ubytovanie až po potvrdení dosiahnutia min. počtu účastníkov na kurze.

Poplatky a služby
Kurz je spoplatňovaný sumou  465,-€, pričom tento poplatok pokrýva nasledovné služby a materiály:
JIAS praktický kurz s rozsiahlymi kurzovými materiálmi a CD nosičom s podkladmi
– dichotický sluchový test podľa JIAS na CD a demo CD s JIAS hudbou
– občerstvenie počas kurzu (minerálka, káva, čaj cez prestávky)
– certifikát o absolvovaní kurzu „JIAS Poskytovateľ“
– registrácia „JIAS Posyktovateľa“ na www.jias.sk
– informačný materiál v slovenskom jazyku prostrednictvom Centra AVARE

Možnosti úhrady účastníckeho poplatku
V pripade úhrady celej sumy do 10.12.2015, je výška účastníckeho poplatku 425,-€
V pripade úhrady celej sumy do   10.1.2016, je výška účastníckeho poplatku 440,-€
V pripade úhrady celej sumy do 10.2.2016, je výška účastníckeho poplatku 465,-€

Podmienky zrušenia účasti
Vašu účasť na kurze môžete zrušiť v termíne 2 mesiace pred začatím kurzu, teda do 10.1.2016 bez poplatkov. Ak by ste svoju účasť zrušili po tomto termíne do 10.2.2016, bude Váš prihlasovací poplatok vo výške 25,- eur považovaný za stornopoplatok. Ak by ste svoju účasť zrušili po termíne 10.2.2016, bude celá suma kurzovného považovaná za stornopoplatok, ak sa za Vás nenájde náhradník. Stornopoplatky môžu byť v plnej výške uplatnené ako kurzovné poplatky pri nasledujúcich ponukách tohto kurzu v budúcnosti.
Vzhľadom na to, že príprava kurzu zahŕňa vysoké poplatky zahraničným lektorom, úhradu ich cestovných nákladov a ubytovania (ktoré je potrebné zabezpečiť dostatočne vopred), organizačné a materiálne zabezpečenie (predovšetkým audiometre), sú vyššie uvedené storno podmienky žiaľ nevyhnutné.

Prajeme Vám dovtedy príjemne prežité dni a tešíme sa na stretnutie s Vami.

máj 21

Informačný seminár: “Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena”

Seminár bol z dôvodu nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov zrušený.

Aj vy sa až príliš často stretávate s deťmi trpiacimi poruchami učenia, ktorým predchádzal oneskorený/narušený vývin reči, s deťmi s deficitmi v oblasti sluchovej syntézy a analýzy? Alebo s deťmi s poruchami pozornosti a koncentrácie, s takými, ktoré vyruší akýkoľvek auditívny podnet, alebo naopak s deťmi, ktoré sú často akoby duchom neprítomné a zdá sa že vôbec nevnímajú (vypínajú)? Ste konfrontovaní s tým, že práca s nimi nie je vôbec jednoduchá? Aj vy máte pocit, že týchto detí akosi pribúda, a že vám chýbajú „nástroje“ ktorými by ste týmto deťom mohli cielene pomôcť? Prečo sú niekedy bežné logopedické, alebo špeciálno-pedagogické nápravy nepostačujúce a dieťa stagnuje, alebo progres nie je taký, aký by sme si všetci priali? Aké iné možnosti by sme mohli pri svojej práci s týmito deťmi využívať?

Screenshot 2015-05-25 15.26.11Pozývame vás na informačný seminár pod názvom „Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena”, ktorý vám predstaví princípy sluchového spracovávania, ozrejmí rozdiel medzi otázkou „Počuje dieťa dobre?“ a „Ako dieťa počuje (spracováva počuté)?“ a predstaví možnosti stimulácie a optimalizácie spracovania sluchových podnetov. Je to prvý seminár svojho druhu v Českej republike, ktorý organizuje Centrum AVARE.

Seminár je určený pre odbornú, ale aj laickú verejnosť, pre logopédov, pedagógov základných škôl, materských škôl, špeciálnych pedagógov, psychológov, pomáhajúce profesie, ale aj pre rodičov. Jeho cieľom je oboznámenie sa s funkčným spracovaním sluchových vnemov, teda ako mozog pracuje so sluchovými informáciami a ako sa deficity v rovine sluchového spracovávania môžu podielať na ťažkostiach v škole a v každodennom živote. V rámci seminára sa oboznámite s postupmi stimulácie sluchového spracovávania prostredníctvom Johansenovej metódy individualizovanej sluchovej stimulácie, s možnosťami jej nasadenia, s jej technickým prevedením a mnohými ďalšími zaujímavými informáciami.

Kedy: 12.6.2015 (piatok)
V čase: od 15:00 do 18:00 hod.
Cena: 550,- CZK
Kde:  Základní škola, Jasanová 2,  63700,  Brno, Česká republika

Tento informačný seminár je vynikajúcou teoretickou prípravou na prakticky orientovaný kurz v Johansenovej metóde, ktorý sa bude konať na jeseň 2015 v Bratislave.

V prípade vášho záujmu prihlásiť sa na seminár, vyplňte prosím prihlášku tu. Po vyplnení prihlášky obdržíte email s podrobnými informáciami o platbe účastníckeho poplatku.

SEMINÁR BUDE REALIZOVANÝ ZA PODMIENKY, ŽE SA PRIHLÁSI DOSTATOČNÝ POČET ÚČASTNÍKOV

Príďte sa presvedčiť o tom, že spojením teoretických poznatkov s praxou, získame veľmi účinný a efektívny nástroj pre pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Pre viac informácií o metóde JIAS, kliknite na www.avare.sk.

Tešíme sa na stretnutie s vami!