Odborný seminár

Dňa 9. novembra sa uskutočnil ďalší zo seminárov na tému neuro-fyziologickej psychológie. Predstavili sme metódu INPP, rozprávali sme sa o problematike primitívnych aj posturálnych reflexov v súvislosti s poruchami učenia, správania, koncentrácie a pod.

AVARE, seminár 9.11.2011

Boli sme veľmi potešení množstvom účastníkov, kvôli ktorému sme boli nútení seminár presunúť do väčších priestorov. Tento krát bolo zaujímavé aj rôznorodé profesionálne zloženie účastníkov. Veľmi veľký počet patril pracovníkom detstkých domovov, čomu sa veľmi tešíme, pretože to považujeme za veľmi zmysluplné a nápomocné. Ďalej na seminár zavítali nemenej dôležití učitelia, psychológovia, špeciálni pedagógovia, ale aj náhradní, či profesionálni rodičia. Tí, ktorí vydržali do konca a prekonali únavu z náročného odborného dňa plného informácií a teoretických poznatkov, nám určite dajú za pravdu, že záverečná diskusia bola veľmi zaujímavá a prínosná.

Diskutovalo sa naozaj živo a my sme sa tejto skutočnosti tešili neskrývanou radosťou. Teší nás, že existujú na svojich miestach správni ľudia, ktorí majú chuť poznávať, dozvedať sa nové veci, spájať si súvislosti a robiť svoju prácu zmysluplne. Seminár bol doplnený informáciami z praxe, ukážkami výsledkov diagnostiky (napr. z časti testov vizuálnej percepcie) detí s poruchami učenia, správania a/alebo koncentrácie. Dodatočne sa chceme všetkým účastníkom poďakovať za účasť, tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami a sľubujeme, že urobíme všetko pre to, aby sme sa v blízkej budúcnosti aspoň pokúsili zabezpečiť zrealizovanie praktického kurzu. Jeho výsledkom by bola možnosť aplikovať školský program priamo v praxi. Preto dúfam, že sa nám to podarí. Určite vás o výsledku budeme informovať!

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské