1. medzinárodná konferencia o FAS (Fetálnom alkoholovom syndróme)

Dnes bol významný deň. A to hneď z viacerých
dôvodov. Vďaka úžasným ľuďom z organizácie Návrat, sa konala prvá medzinárodná konferencia na tému Fetálneho alkoholového syndrómu (FAS). Rozprávalo sa o jeho príznakoch, dôsledkoch, možnostiach prevencie a intervencie. Konferencie sa zúčastnilo takmer 120 ľudí, vrátane priekopníčky tejto problematiky v Poľsku dr. Malgorzaty Kleckej (Nadácia FAStryga) a iných odborníkov i zo Slovenska. Dôsledky FAS alebo FASD (spektrum vývinových porúch vyplývajúcich z požívania alkoholu počas tehotenstva) sú naozaj rôznorodé. Najčastejšie sa prejavujú v podobe porúch učenia, správania, hyperaktivity, pamäte a pod.
S týmito deťmi sa stretávame aj v našej praxi. Preto vieme, aké dôležité je o tejto téme hovoriť, aké dôležité je týmto deťom pomáhať.

Za ďalší – a predsa nie posledný úspech považujeme, že už aj na Slovensku, v rámci danej konferencie, boli INPP metóda a Johansenova metóda sluchovej stimulácie verejne deklarované ako veľmi efektívna a účinná pomoc pre deti s rôznymi druhmi ťažkostí. Vzhľadom na to, že na Slovensku zatiaľ nie sú ešte také rozšírené, je to zo strany zahraničných kolegov a ich dlhoročných skúseností veľmi významný krok vpred pre našu malú krajinu.

Jedným z pozitív tohto podujatia bolo aj príjemné stretnutie s prednostom detskej psychiatrie, s ktorým sme sa dohodli na potenciálnej spolupráci a predstavení metódy INPP na ich oddelení. Budeme spoločne hľadať prieniky spolupráce, čo považujeme za dôležitý medzník v budovaní komplexnej pomoci deťom.

Tešíme sa a ďakujeme za možnosť zúčastniť sa, byť pri tom, ako sa rodí zmysluplná spolupráca ľudí, ktorým ide skutočne o pomoc deťom a ich rodinám.

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské