Na konci októbra sme realizovali Školský program INPP v Košiciach

Centrum AVARE, realizovalo na konci októbra vzdelávanie odbornej verejnosti – Školský program INPP v Košiciach.

Reagovali sme na opakované požiadavky odbornej verejnosti z východného Slovenska na realizáciu kurzu bližšie k ich regionu a vydali sme sa naprieč Slovenskom. Riaditeľka Centra AVARE, Katarína Sipos, odovzdala svoje poznatky psychológom, pedagógom, špeciálnym pedagógom, vychovávateľom a mnohým ďalším účastníkom kurzu.

Prvý deň sme sa venovali teoretickým základom INPP metódy. Povedali sme si o význame vestibulárneho systému, o dôležitosti pohybu a jeho súvisu s učením či vzdelávaním. Pozreli sme sa bližšie na niektoré primitívne reflexy – aké sú ich základné funkcie, ale aj aké dôsledky môžu vzniknúť v prípade ich perzistencie. Pri popisovaní mnohých syptómov typických pre deti s poruchami učenia, správania či koncentrácie, nám účastníci potvdili ich vysokú prevaleniu. Evidentne sme sa ocitli na rovnakej lodi a vieme veľmi presne, s čím sa častokrát v školách či v školských zariadeniach trápite.
Poobedná časť prvého dňa bola venovaná skríningovej diagnostike. Ukázali sme si, ako robiť jednotlivé testy, vysvetlili si skórovanie (hodnotenie). Zaujali a pobavili nás zistenia, že aj keď sme dospelí, aj tak ešte niektorí máme nejaké tie reflexy prítomné.

Druhý deň bol venovaný praktickému nácviku jednotlivých cvikov intervenčného pohybového programu. Vyskúšali sme si ich všetky, učili sme sa dávať inštrukcie deťom. Vyskúšali sme si rozdiel medzi homolaterálnym a krížovým plazením. Povedali sme si množstvo praktických informácií o implementácii tohto programu do praxe. Úspešné ukončenie obidvoch dní kurzu, oprávňuje účastníkov vykonávať Školský program INPP vo svojej praxi. Tešíme sa, že je nás opäť na Slovensku viac, ktorí budeme efektívne pomáhať deťom, ktoré to akútne potrebujú, ale i preventívne pôsobiť na tie deti, u ktorých existuje riziko možných porúch učenia, správania či koncentrácie.

Realizáciu ďalšieho kurzu plánujeme na jar 2015. Budeme sa tešiť záujemcom, ktorí nám svoj záujem o účasť na tomto kurze potvrdia mailom na info@avare.sk.

Ešte raz ďakujeme za účasť a tešíme sa na vás do skorého videnia pri ďalšej z našich aktivít.

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské